< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Magunkról

Főoldal / Doktorandusok /

Bencze Ildikó

Név: Bencze Ildikó

Születési hely és idő: Székelyudvarhely, 1983. július 15.

E-mail: benczeildiko@gmail.com

Kutatási terület/Kutatási téma: kognitív nyelvészet, pszicholingvisztika / A metonimikus kifejezések produkciója és megértése

 

Tanulmányok:

2020–

 

2007–2010

Doktorandusz; Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Hungarológia Doktori Iskola

Doktorandusz; Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Kognitív Tudományi Tanszék, Pszichológia doktori iskola, Pszicholingvisztika szakirány.

Abszolutórium megszerzése: 2010. június

2006-2007

Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Antropológiai nyelvészet, MA, Kolozsvár.

 

2002–2006

Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, magyar–román nyelv és irodalom szak, BA, Kolozsvár.

1997–2001

Tamási Áron Elméleti Líceum, Székelyudvarhely

 

Fontosabb publikációk:

Bencze Ildikó: Állatnevek metaforikus használata emberekre. In: ΣIMΠOΣION II, Tudományos diákkonferenciák díjnyertes dolgozatai, Echinox Kiadó, Cluj, 2006, 89–103.

Bencze M. Ildikó: Mi a metonímia? Elméletek és kísérletek a metonímiakutatásban. Magyar Pszichológiai Szemle 64(4), 2009, 677–696. (http://real.mtak.hu/75482/)

Babarczy Anna – Bencze M. Ildikó – Fekete István – Simon Eszter: A metaforikus nyelvhasználat korpuszalapú elemzése. In: Tanács Attila – Vincze Veronika (szerk.) VII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged, 2010, 145–156.

Anna Babarczy – Ildikó Bencze M. – István Fekete – Eszter Simon: The Automatic Identification of Conceptual Metaphors in Hungarian Texts: A Corpus-Based Analysis. In: Proceedings of LREC 2010 Workshop on Methods for the automatic aquisition of Language Resources, Malta, 2010, 30–37.  (https://www.researchgate.net/publication/228732954_The_Automatic_Identification_of_Conceptual_Metaphors_in_Hungarian_Texts_A_Corpus-Based_Analysis)

Bencze M. Ildikó: A metonímia a kognitív pragmatikaelméletek tükrében. Magyar Nyelvjárások 48, 2010, 111–131. (http://mnytud.arts.unideb.hu/mnyj/48/08benczei.pdf)

Bencze M. Ildikó: Sok jó koponyára van szükség! – Nyelvhasználat a kognitív metonímiakutatás tükrében. Élet és Tudomány 66(39), 2011, 1236–1238.(https://www.academia.edu/6847451/Elet_es_Tudomany_Sok_jo_koponyara_van_szukseg)

Bencze M. Ildikó: Miért nem tudjuk még mindig, hogyan keletkezett a beszéd?In: Benő Attila – Fazakas Emese – Kádár Edit (szerk.)„…hogy legyen a víznek folyása…”. Köszöntő kötet Szilágyi N. Sándor tiszteletére. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2013, 31–43.

Bencze M. Ildikó: Kísérleti pragmatika. In: Pléh Csaba – Lukács Ágnes (szerk.): Pszicholingvisztika 1-2. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2014, 813–859.

 

Szakmai tevékenység (konferencia-részvétel, továbbképzések)

Konferenciák:

Sok jó koponyára van szükség! – Nyelvhasználat a kognitív metonímiakutatás tükrében.Cikkpályázat a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat és a Doktoranduszok Országos Szövetsége szervezésében, „Élet és Tudomány” kategóriában. 2011. március 3. Budapest. (III. díj)

The Automatic Identification of Conceptual Metaphors in Hungarian Texts: A Corpus-Based Analysis.Poszterbemutató, LREC 2010 Workshop, 2010. május 23. Málta.

Places, People, Institutions: Processing Metonymic and Polysemic expressions (Bencze M. Ildikó);

A corpus-based analysis of abstract language use (társszerzőként: Babarczy Anna, Fekete István, Simon Eszter). DUCOG I (Dubrovniki Kognitív Tudományi Konferencia). 2009. május 22-24. Dubrovnik.

A metonímia – a nyelvészet vitás problémája.XXVIII. OTDK, Humán Tudományi Szekció, „Pragmatika, szövegtan, kognitív nyelvészet” tagozat., 2007. ápr. 2-4, Székesfehérvár. (I. díj)

Az ellipszis szabálya a metonimikus kifejezésekben. Kognitív szemantikai megközelítés.„Metafora, Jelentés, Trópusok” konferencia, 2006. szept. 28-29, Budapest.

 A metonímia – a nyelvészet vitás problémája. ETDK, 2005. dec. 10-11. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia (ETDK), Magyar NyeIv és Irodalom osztály (I. díj)

 

Egyéb:

Oktatott tárgy: Emberi nyelv és gondolkodás kurzus (választható tantárgy), BME KTT, Budapest, 2008–2010.

Projektben való részvétel: ABSTRACT: The origins, representation and use of abstract concepts (EU, FP-6-NEST), 2008–2010; Témavezető: Babarczy Anna

MOOC-kurzus elvégzése korpusznyelvészet témában: Corpus Linguistics: Method, Analysis, Interpretation. Lancaster University (Future Learn; Tony McEnery), 2014.

2020-tól: Unikornis Nyelvi Olimpia (feladatkészítés, -javítás)

Copyright © 2011 Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék, Magyar Nyelv és Irodalom Szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro