< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Műhelyek

Főoldal /

Kulturális szótárak

A kulturális szótár abban különbözik a szokványos kétnyelvű szótártól, hogy nem annyira a nyelvi ismereteket, mint inkább a kulturális elemeket kíván röviden, tömören ismertetni a forrásnyelvi kultúrát kellően nem ismerő olvasó számára.

Román-magyar kulturáis szótárA lexikon jellegű Román–magyar kulturális szótár a román kultúra legfontosabb elemeit mutatja be. Ez a bemutatás kiterjed az elit és a népi, illetve populáris kultúra legfontosabb területeire (tudomány, művészet, irodalom, népköltészet, népi hiedelem, tárgyi kultúra, népi vallásosság). Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy a szótár nem a román kultúra szótára vagy enciklopédiája, hanem tájékoztatóként kíván szolgálni azoknak a magyar olvasóknak, akik keveset tudnak a hagyományos és modern román kultúráról.

A szótár a Szabó T. Attila Nyelvi Intézetben készült 2004–2009 között. Szerkesztésén folyamatosan dolgoztak az Intézet belső és külső munkatársai. A szótár anyaggyűjtési és szerkesztési munkálatait Benő Attila irányította. Munkatársként vett részt a szótári munkálatokban: Furu Adél, Gál Noémi, Magyari Sára, Németh Boglárka, Salamon Bíborka. A szótár anyagát lektorálta és szakmai észrevételeivel támogatta az adatgyűjtést: Borbély István egyetemi tanár, a BBTE Román Irodalom Tanszékének vezetője, Murvai Olga, egyetemi tanár és Péntek János akadémikus, a Szabó T. Attila Nyelvi Intézet igazgatója, a szótár munkálatainak kezdeményezője. A szótár nyomdai előkészítését Ludvig Zsuzsa és Ördög-Gyárfás Lajos végezte.

A Magyar–román kulturális szótár,  mely szintén a Szabó T. Attila Nyelvi Intézetben készül,a párja lenne az előbbinek, és a magyar kultúra szimbolikus és reprezentatív fogalmait és neveit mutatná be a román olvasók számára. A munkálat első szakaszát az eddigiekben elvégeztük: a megírandó szócikkek listának az elkészítését, az eddigi (magyar–angol, magyar–német, magyar–francia) kulturális szótárak anyagának feldolgozását és újabb magyarországi és erdélyi kulturális vonatkozásokkal való kiegészítését. Ugyanakkor a forrásjegyzékek bibliográfiai adattárát is szeretnénk összeállítani. A következő időszakban a szócikkek románra történő lefordítását, nyelvi lektorálását és nyomdai előkészítését tervezzük elvégezni.

Román–magyar kulturális szótár és a Magyar–román kulturális szótár ingyenesen elérhető a Szabó T. Attila Nyelvi Intézet honlapján.

 

Copyright © 2011 Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék, Magyar Nyelv és Irodalom Szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro