< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Főoldal /

XXIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus

Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában

Kelet-Közép-Európában is az aktív két- és többnyelvűség a kommunikációs aktusok meghatározó jelenségének tekinthető, hiszen az idegen nyelv(ek) ismerete, kisebbségi helyzetben az államnyelv megfelelő szintű használata számos közlési helyzetben nélkülözhetetlennek tűnik. Mint tudjuk, a nemzetközi és az interetnikus kapcsolatokban az informális nyelvhasználattól a szaknyelvekig több kommunikációs színtéren a második vagy harmadik nyelv a közös kód szerepet játssza. Így közvetve vagy közvetlenül mindannyian érintettek vagyunk a nyelvváltások és a nyelvi érintkezések folyamataiban. Az idegennyelv-tanítás, a szaknyelvoktatás, a fordítás módszertana, az interkulturális kommunikáció nem kerülheti meg az kétnyelvűségből és a kulturális érintkezésekből származó interferenciajelenségek tudatosítását. A kongresszus ezeknek a sokarcú, interdiszciplináris megközelítést igénylő kérdéseknek alkalmazott nyelvészeti keretben történő továbbgondolását kívánja szolgálni.

1. körlevél2. körlevél3. körlevélKépek

 

Copyright © 2011 Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék, Magyar Nyelv és Irodalom Szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro