< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Szakkollégium

Főoldal /

Márton Gyula Nyelvészeti Szakkollégium

 

MNY.jpg

A Márton Gyula Nyelvészeti Szakkollégiumot a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszéke alapította azzal a céllal, hogy a nyelvészet iránt érdeklődő, az alapképzésben és a mesteri képzésben részt vevő hallgatók számára az egyetemi kereteken túl biztosítson szakmai fórumot, képzést, kutatási lehetőséget. Tutoriális rendszerben működik, és ezt a Szakkollégiumi délutánok előadás-sorozata egészíti ki. A Szakkollégium 2008-tól vesz fel hallgatókat, és keretében és folyományaként eddig több szakdolgozat, magiszteri dolgozat és TDK-dolgozat született. Távlati célja a szakmai utánpótlás kinevelése.

A szakkollégium Facebook-oldala.

 

A szakkollégium fő tevékenységei:

(a) tutoriális alapon működő kutatási projektek (rendszeres konzultációk)

(b) műhelytevékenység különféle nyelvészeti témákban (kiscsoportos megbeszélés, tutoriális segítséggel)

c) meghívott előadók előadásai, műhelyei

 

A Szakkollégiumi délutánok és műhelyek időpontja: szerda 18–20. Ameddig a járványhelyzet megengedi, a szakkollégiumi eseményekre személyes találkozások formájában kerül sor.

 

Ha jelentkezni szeretnél a szakkollégiumba, nézd meg a Jelentkezni szeretnék! menüpontot.

 

Tutoriális képzés

A tutoriális képzés a szakmai képzés leghatékonyabb formája. Azt jelenti, hogy a hallgató egyéni szakmai érdeklődésének megfelelően egy tudományos fokozattal rendelkező oktatót – tutort – választ, akivel a képzés keretében heti (vagy általa választott gyakoribb vagy ritkább) rendszerességgel konzultál. A tutori képzés a 2020–2021-as tanévben 5 hónapot ölel fel, mely alatt az egyéni kutatómunka és a konzultációk eredményeképpen egy minimum 15 oldalas tudományos dolgozatot kell a hallgatónak megírnia. A dolgozatnak  –  melyet az ETDK-n vagy más konferencián be kell mutatni – tudományos igénnyel megírt, szakmailag megfelelő színvonalú, formailag jól szerkesztett (l. jegyzetapparátus, hivatkozások, irodalomjegyzék) dolgozatnak kell lennie. Ennek értelmében a dolgozat bírálói elsősorban az alábbi szempontok alapján értékelik a munkát:

– az egyéni munka és az önálló eredmények aránya a dolgozatban;

– a dolgozat szakszerűsége, stílusa;

– a téma időszerűsége, megközelítésének módja és sokszínűsége;

– a kapott eredmények értékelése, a konklúzió helyessége;

– a felhasznált irodalom alkalmazása, a hivatkozások megléte;

– az egyéb formai követelmények teljesítése.

A dolgozatot két bíráló minősíti, a fenti szempontok szerint. Az egyik bíráló a tutor maga, a másik a tutor által kijelölt, tudományos fokozattal rendelkező szakember. Amennyiben a bírálatok alapján a dolgozat nem minősül elfogadhatónak, a hallgató nem teljesítette maradéktalanul a szakkollégiumi tagság fenntartásának feltételeit (l. alább).

A dolgozat leadási határideje: 2022. március 20., éjfél. A dolgozatokat elektronikusan kell eljuttatni a hajnalka.dimeny@ubbcluj.ro címre.

 

A szakkollégium tutorai és a javasolt kutatási témák

  • dr. Péntek János professor emeritus geolingvisztikai és dialektológiai kutatások irányítását vállalja;
  • dr. Fazakas Emese egyetemi docens a nyelvtörténeti kérdések,  a nyelvtudomány-történet, a kognitív nyelvészet és a magyar mint idegen nyelv tanítása iránt érdeklődők számára ajánlj témákat;
  • dr. Benő Attila egyetemi docens szociolingvisztika, a nyelvi érintkezések (kontaktológia) és a fordítástudomány iránt érdeklődő hallgatóknak ajánl kutatási témákat;
  • dr. Csomortáni Magdolna egyetemi adjunktus a névtan területéről ajánlja a következő kutatási témákat: 1. a helynévadási norma vizsgálata; 2. a helynévrendszertani interferencia jelensége; 3. a hivatalos személynévrendszer kontaktusjelenségei; 4. a névdivat mint attitűd;
  • dr. Németh Boglárka egyetemi adjunktus szemantikai és pragmatikai kutatások irányítását vállalja;
  • dr. Dimény Hajnalka egyetemi tanársegéd kognitív nyelvészeti dolgozatok irányítását vállalja.

 

Műhelyek

Mivel a Szakkollégium egyik fő feladata az egyetemi oktatáson túlmenő szakmai képzés biztosítása, ezért a tutoriális képzés mellett a Szakkollégiumi délutánok keretében a hallgatók nyelvészeti műhelymunkákon vehetnek részt. A műhelyek célja kettős: (1) Lehetőséget teremteni a szakkollégistáknak arra, hogy a nyelvészet olyan területeit/témáit ismerjék meg részletesen, amely őket érdekli, de nem kerül rájuk sor az aktuális tantárgyak keretén belül. (2) Lehetőséget teremteni a szakkollégistáknak arra, hogy olyan módon foglalkozzanak nyelvészeti témákkal, amely közel áll hozzájuk (informális, „egymástól tanulunk” jelszóra építve), és egy adott téma részletes és általuk választott szempontok szerinti megismerését eredményezi.

A nagyközönség számára meghirdetett nyílt előadásokon bárki részt vehet. Ezek tudománynépszerűsítő és műhelymunka jellegűek, olyan témákkal és olyan megközelítéssel, amely közérthető és követhető, és amelyet a szakkollégisták vezetnek/szerveznek.

A nyílt műhelyekre való felkészülés kisebb műhelymunkák útján történik, melyen a szakkollégisták részt vesznek.

A nyílt műhelyeken és a műhelymunkákon egyaránt részt vehetnek a tutorok és külső szakemberek vagy vendégtanárok is.

A 2021–2022-es tanév során több különböző műhely közül választhatnak a szakkollégisták. Ezek között lesz kutató és alkotó jellegű műhelymunka is, de beszélgetésen alapuló, szeminárium jellegű tevékenység is.

 

Szakkollégiumi tagság (2021‒2022-es tanév)

A szakkollégiumi tagság feltétele a jelentkezést követően a szakkollégiumi tevékenységeken való jelenlét és aktív részvétel. A szakkollégista vállalja, hogy részt vesz ezeken a tevékenységeken, és vállalja, hogy 2022.  március 20-ig elkészít egy tudományos dolgozatot, melyet valamilyen diákköri konferencián bemutat.

 

Tervezett tevékenységek a 2021‒2022-es tanévben

Műhelyek:

Szófajok. Tudjuk-e, hogy mik azok?

Nyelvi jogok, nyelvpolitika. Mi van és mit (nem) tudunk?

Micsoda a nyelvtan?

Nem létező szavak?

Stb.

 

A szakkollégium vezetője: Dimény Hajnalka

Copyright © 2011 Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék, Magyar Nyelv és Irodalom Szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro