< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Magunkról

Főoldal / Tanárok /

dr. Németh Boglárka

egyetemi adjunktus

Születési hely és idő: Szatmárnémeti, 1984.

Munkahely: egyetemi adjunktus, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Bölcsésztudományi Kar, Magyar Nyelvi és Általános Nyelvészeti Tanszék, Kolozsvár, Horea út 31.

Telefon/Fax (munkahely): + 40-264-432417

E-mail: nemethbogi@gmail.com

Fogadóóra (2022. tavaszi félév): előzetes bejelentkezés alapján csütörtökön 18–20.

 

Tanulmányok:

BBTE BTK, magyar–angol szak (2002–2006), antropológiai nyelvészeti magiszteri képzés (2006–2007), doktori program (2007–2011).

 

Oktatott diszciplínák:

2017-től: Pragmatika, BBTE BTK, magiszteri program;

2015–2017: Nyelvtudomány-történet, BBTE BTK, magiszteri program;

2014-től: Antropológiai nyelvészet, BBTE BTK, alapképzés;

2011–2017: Szociolingvisztika, BBTE BTK, alapképzés;

2010–2015: Szociolingvisztika, BBTE BTK, magiszteri program;

2010-től: Normatív nyelvészet, BBTE BTK, alapképzés;

2009–2010; 2012–2015: Szövegalkotás, BBTE BTK, alapképzés;

2007–2016: Általános nyelvészet, BBTE BTK, alapképzés;

2020-tól: Szemantika, BBTE BTK, alapképzés.

 

Fontosabb kutatási projektek:

2008–2010: Az aspektus a magyar nyelvben, CNCSIS BD kutatási projekt.

 

Nyelvismeret:

Román (felsőfok)

Angol (felsőfok)

 

Konferenciák:

2016. október: Evaluative morphology and morphopragmatics – Should they be kept apart?Linguistics Beyond and Within International Linguistics Conference 14., Lublin (Lengyelország);

2014. november, Kádár Edittel: A progresszív nézőponti aspektus jellegzetességei a moldvai magyar nyelvjárásban, Nyelvelmélet és dialektológia 3., Budapest;

2013. szeptember: A feature-based model of stativity, 46th International Meeting of the Societas Linguistica Europaea, Split (Horvátország);

2012. február, Kiefer Ferenccel: When the preverb does not perfectivize,15th International Morphology Meeting, Bécs;

2010. november: A rezultatívum helye a magyar aspektusrendszerben, XI. RODOSz konferencia, Kolozsvár;

2009. november: Az aspektualitás szegmensei és kompozicionalitása: egy aspektológiai keret vázlata,X. RODOSz konferencia, Kolozsvár;

2008. november, Kádár Edittel: Predikatív határozói igeneves szerkezetek csángó beszélt nyelvi szövegekben, Nyelvelmélet és dialektológia konferencia, Piliscsaba.

 

Szakmai továbbképzések:

2017. január 22–25.: IX. Nyelvtudományi szuperkurzus, Pécs;

2012. augusztus 27 – szeptember 1.: Pazmany Summer Course in Linguistics for Linguistics Students, Piliscsaba;

2012. július 23 – augusztus 3.: 19thCentral European Summer School in Generative Grammar, Wroclaw (Lengyelország);

2010. január 18–22.: Henk Verkuyl: Binary Tense, MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest;

2009. január: Mark Newson: OT Syntax, MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest;

2008. június: Hans Kamp: The Semantics of Tense and Aspect in a Dynamic Setting, MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest;

2007. október 29 – november 2.: VII. Nyelvészeti szuperkurzus, Pécs.

 

Publikációk

Tanulmány:

Kádár Edith – Németh Boglárka: A nyelvtani középfok atenuatív használata a magyarban. In Kenesei István – Dékány Éva – Halm Tamás – Surányi Balázs (szerk.): Újabb eredmények a grammatikaelmélet, nyelvtörténet és uralisztika köréből (ÁNyT 33.) Akadémiai Kiadó, Budapest, 2020, 297–307. 

Kiefer Ferenc – Németh Boglárka: Compounds and multi-word expressions in Hungarian. In Barbara Schlücker (szerk.): Complex Lexical Units. De Gruyter, Berlin/Boston, 2019, 337–358.

Kiefer Ferenc – Németh Boglárka: Aspectual constraints on noun incorporation in Hungarian. In Huba Bartos – Marcel den Dikken – Zoltán Bánréti – Tamás Váradi (szerk.): Boundaries Crossed, at the Interfaces of Morphosyntax, Phonology, Pragmatics and Semantics. Dordrecht, Springer, 2018, 21–32.

Németh Boglárka – Sőrés Anna: Evaluative morphology in the verbal domain: Complex verbs suffixed with -kVdik in Hungarian. Studies in Language 42/1. (2018): 202–25.

Németh Boglárka – Péntek Imre: Vagy valami, vagy megy valahova. Az aspektuskutatás pszicholingvisztikai eredményeiről. Korunk 27/4. (2016): 67–75.

Kiefer Ferenc – Németh Boglárka: Hungarian. In: Nicola Grandi − Livia Kortvelyessy (eds.): Edinburgh Handbook of Evaluative Morphology. Edinburgh, Edinburgh University Press, 2015, 227–37.

Kádár Edit – Németh Boglárka: A progresszív nézőponti aspektus jellegzetességei és a moldvai magyar nyelvjárás. In É. Kiss Katalin – Hegedűs Attila – Pintér Lilla (szerk.):Nyelvelmélet és dialektológia III. Piliscsaba PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék – Magyar Nyelvészeti Tanszék, 2015, 142–70.

Kiefer Ferenc – Németh Boglárka: Evaluatív jelentésű képzők a magyar nyelvben. Nyelvtudományi Közlemények 110. (2014): 251−8.

A habituális és egzisztenciális nézőponti aspektusok és szituációs aspektust befolyásoló szerepük. NyIrK LVII/2. (2013): 151−8.

Minden vízbe mártott test... A habitualitás és a generikusság a magyar aspektusrendszerben – egy ketszintű aspektuselméleti megközelítes. In Benő Attila – Fazakas Emese – Kádár Edit (szerk.): „...hogy legyen a víznek lefolyása...” Köszöntő kötet Szilágyi N. Sándor tiszteletére. Kolozsvár, EME, 2013, 353–62.

Kiefer Ferenc – Németh Boglárka: Amikor az igekötő nem telicizál. Nyelvtudományi Közlemények 108. (2012): 267−73.

An outline of an asymmetric two-component theory of aspect. Acta Linguistica Hungarica 59/3. (2012): 303–38.

A magyar nézőponti kategóriák szerepe az eseményaspektus kompozicionalitásában. In Fazakas Emese – Fóris-Ferenczi Rita (szerk.): „Ezernyi fűszál zeng tücsökzenét...” Köszöntő kötet P. Dombi Erzsébet tiszteletére. Kolozsvár, Egyetemi Műhely Kiadó, 2012, 203–16.

Az állapotok aspektuális kategóriájáról. Magyar Nyelv 107/4. (2011): 428–52.

Edith Kádár – Boglárka Németh: The role of the predicative participle construction in the Csángó tense-aspect system. Philobiblon 15. (2010): 194–225.

Aspektuselméletek összehasonlító vizsgálata – Egy általános aspektológiai keret kidolgozásának kérdései. NyIrK. LIV/1. (2010): 35–84.

A rezultatívum helye a magyar aspektusrendszerben. In Székely Tünde (szerk.): XI. RODOSz konferenciakötet. Kolozsvár, RODOSz – Clear Vision Könyvkiadó, 2010, 163–82.

Kádár Edit – Németh Boglárka: Predikatív határozói igeneves szerkezetek csángó beszélt nyelvi szövegekben. In É. Kiss Katalin – Hegedűs Attila (szerk.): Nyelvelmélet és dialektológia. Piliscsaba, PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék – Magyar Nyelvészeti Tanszék, 2009, 189–212. http://www.btk.ppke.hu/uploads/files/kotet_uj_nospread.pdf

Az aspektualitás szegmensei és kompozicionalitása: egy aspektológiai keret vázlata. In Székely Tünde (szerk.): X.RODOSz konferenciakötet. Kolozsvár, RODOSz – Clear Vision Könyvkiadó, 2009, 132–45.

 

Könyv:

Az aspektus a magyar nyelvben – különös tekintettel a statikusságra. Budapest, Tinta Kiadó, 2012.

Aspect and stativity in Hungarian. From general principles to language specific phenomena. Kolozsvár, EME, 2012.

 

Recenzió:

A moldvai magyar tájnyelv szótárának első kötetéről: Használati utasítás egy nyelvi időkapszulához. Székelyföld 21/3. (2017):47–50.

Kádár Edit: A kopula és a nominális mondatok a magyarban. Nyelvtudományi értekezések 161. NyIrK LV/3. (2012): 64–6.

Kádár Edit: A kopula és a nominális mondatok a magyarban. Nyelvtudományi értekezések 161. Philobiblon 17/2. (2012): 573–7.

 

Szótári munkálatok:

Péntek János (szerk.): A moldvai magyar tájnyelv szótára I–II. Kolozsvár, EME, 2016, 2018.

Benő Attila − Péntek János − Bartha Katalin Ágnes − Karácsonyi Zsolt − Kötő József − Máthé Dénes − Németh Boglárka − Sárosi Krisztina − Weisz Attila (szerk.): Dicționar cultural maghiar−român.Sepsiszentgyörgy, AESz, 2013.

Benő Attila – Furu Adél – Gál Noémi – Magyari Sára – Németh Boglárka – Szántó Bíborka (szerk.): Román–magyar kulturális szótár.Sepsiszentgyörgy, AESz,2009.

Copyright © 2011 Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék, Magyar Nyelv és Irodalom Szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro