< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Magunkról

Főoldal / Tanárok /

dr. Huszthy Bálint

egyetemi adjunktus, vendégtanár

Születési hely és idő:

Budapest, 1989. 03. 22.

Munkahely:

tudományos segédmunkatárs, Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézet – Elméleti Nyelvészeti Osztály, Budapest VI. Benczúr utca 33.

vendégoktató, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Bölcsésztudományi Kar, Magyar Nyelvi és Általános Nyelvészeti Tanszék, Kolozsvár, Horea út 31.

 

Fogadóóra (2022. tavaszi félév): kedden 1214 (előzetes bejelentkezés alapján), Zoom.

E-mail:

huszthy.balint@gmail.com, huszthy@nytud.hu

Fogadóóra:

Oktatott tárgyak:

  • Fonetika
  • Szemiotika és nyelvtudomány
  • Tudományos írásmód
  • Szövegtan

 

Felsőfokú tanulmányok

2007–2011: PPKE BTK, Romanisztika BA

2011–2014: PPKE BTK, „Olasz nyelv, irodalom és kultúra” diszciplináris MA

2012–2014: PPKE BTK, Olasztanár–magyartanár MA

2014–2019: PPKE BTK, Nyelvtudományi Doktori Iskola, Romanisztika Műhely

 

Kutatási terület

fonetika, fonológia, morfológia, magyar és újlatin dialektológia

 

Nyelvismeret

olasz (felsőfok), angol (felsőfok), német (középfok), spanyol (alapfok), latin (alapfok)

 

Legfontosabb kutatási projektek

2015–2019: Magyar Generatív Történeti Szintaxis kutatócsoport – MTA NYTI: csángó korpusz és ómagyar korpusz létesítése, normalizálása és morfológiai elemzése. Projektvezető: Dr. É. Kiss Katalin.

2014–2019: Olasz laringális fonológia (alaptézis: az olasz fonológiából hiányzik a zöngésségi hasonulás). Doktori kutatási projekt, PPKE BTK.

2019–2020: A szibilánsok eloszlásának hangtani elemzése az északi csángó nyelvváltozatokban, MTA NYTI.

2012–: Akcentuselemzés: a beszélők anyanyelvének szinkrón hangtani elemzése idegen akcentusukon keresztül (különös tekintettel a magyar és az olasz akcentussal beszélt nyelvekre). Saját kutatási projekt.

 

Fontosabb publikációk

Huszthy Bálint (2013). L’accento straniero degli italiani: Esiste un “accento italiano” comune? Verbum Analecta Neolatina 14/1–2, pp. 167–181.

Huszthy Bálint (2014). Accento italiano: Il ruolo della struttura sillabica. In: Ivica Peša Matracki, Maslina Ljubičić, Nada Filipin Županović, Vinko Kovačić (szerk.) Zbornik Međunarodnoga znanstvenog skupa u spomen na prof. dr. Žarka Muljačića (1922. – 2009.). Zagreb: FF Press, pp. 299–308.

Huszthy Bálint (2015). Conservatività come caratteristica fonologica in sincronia: Geminazione preconsonantica in italiano meridionale. Verbum Analecta Neolatina 16/1–2, pp. 243–262.

Huszthy Bálint (2016a). Viszi busz gyermeket zeskolába: Névelőtörlés a csángóban mint magánhangzó-gyengülési folyamat. In: É. Kiss Katalin, Hegedűs Attila, Pintér Lilla (szerk.) Nyelvelmélet és kontaktológia 3. Budapest, Piliscsaba: Szent István Társulat, pp. 66–96.

Huszthy Bálint (2016b). Cappuccinóba completát? A mássalhangzóhossz magyar aszimmetriái idegen szavakban. In: Szilágyi Csaba et al. (szerk.) Studia Varia Tanulmánykötet, Budapest: PPKE BTK, pp. 121–141.

Huszthy Bálint (2016c). Italian as a voice language without voice assimilation. In: Kate Bellamy, Elena Karvovskaya, George Saad (szerk.) ConSOLE XXIV: Proceedings of the 24th Conference of the Student Organization of Linguistics in Europe. Leiden: Leiden University Centre for Linguistics, pp. 428–452.

Huszthy Bálint (2016d). Intrighi macabri: Alla scoperta dell’accento ungherese nel parlare l’italiano. Verbum Analecta Neolatina 17/1–2, pp. 149–194.

Huszthy Bálint (2016e). Arguments against the heterosyllabicity of /sC/ clusters in Italian phonology. In: Ludmila Veselovská, Jeffrey K. Parrott, Markéta Janebová (szerk.) Proceedings of the 5th Central European Conference in Linguistics for Postgraduate Students. Olomouc: Palacký University, pp. 74–85.

Huszthy Bálint (2016f). Újraelemezhető-e az olasz nyelv fonológiája az olaszok idegen akcentusán keresztül? In: Zsuzsanna Gécseg (szerk.) LingDok 15: Nyelvészdoktoranduszok dolgozatai. Szeged: SZTE NYDI, pp. 95–115.

Huszthy Bálint (2017a). Ómagyar nyelvlecke újmagyaroknak. In: Nagy Noémi & Tóbi István (szerk.) Pro Scientia Aranyérmesek XIII. Konferenciája, Pécs: Pro Scientia Aranyérmesek Társasága, pp. 82–91.

Huszthy Bálint (2017b). Az olasz mint zöngésségi hasonulást nélkülöző zöngenyelv. In: Zsuzsanna Gécseg (szerk.) LingDok 16: Nyelvészdoktoranduszok dolgozatai. Szeged: SZTE NYDI, pp. 41–64.

Huszthy Bálint (2017c). The “untamed” /s/ of Italian dialects: An overview of the singular behaviour of Italo-Romance sibilants. Verbum Analecta Neolatina 18/1–2, pp. 191–216.

Huszthy Bálint (2018). “We wagliù!” A synchronic morpho-phono-syntactic approach to the Neapolitan vocative. In: Annamaria Chilà, Alessandro De Angelis (szerk.) Capitoli di morfosintassi delle varietà romanze d’Italia: Teoria e dati empirici. Palermo: Centro di studi filologici e linguistici siciliani, pp. 237–253.

Balogné Bérces Katalin, Huszthy Bálint (2018). Laryngeal relativism predicts Italian. Yearbook of the Poznań Linguistic Meeting 4, pp. 153–177.

Huszthy Bálint (megjelenés előtt). Az idegen akcentus elméleti előnyei. In: Siptár Péter (szerk.) Általános nyelvészeti tanulmányok XXXI. Budapest: Akadémiai Kiadó.

 

Fontosabb konferenciaelőadások

Government Phonology Round Table 2019 (GPRT2019), Bécs, 2019. 6. 14–15. Előadás: Is Italian Swedish? An uncommon look at Italian laryngeal phonology.

13th Cambridge Italian Dialect Syntax and Morphology Meeting (CIDSM 13), Messina, 2018. 7. 2–4. Előadás: “We wagliù!” A synchronic morpho-phono-syntactic approach to the Neapolitan vocative.

13th International Conference on the Structure of Hungarian (ICSH 13), Budapest, 2017. 7. 29–30. Poszter: “Unmotivated” consonant gemination in the Hungarian Foreign Accent.

2nd Budapest Linguistics Conference (BLINC 2), Budapest, 2017. 6. 1–3. Előadás Balogné Dr. Bérces Katalinnal: The “real” and “relative” typology of binary laryngeal systems.

47th Poznań Linguistic Meeting (PLM2017), Poznań, 2017. 9. 18–20. Előadás Balogné Dr. Bérces Katalinnal: Laryngeal Relativism predicts Italian.

47th Poznań Linguistic Meeting (PLM2017), Poznań, 2017. 9. 18–20. Poszter Balogné Dr. Bérces Katalinnal: Is Italian a true-voice language with aspiration and inactive voice?

Nyelvelmélet és dialektológia 4.: A Károli-biblia nyelve. Budapest, 2017. 10. 17–18. Előadás: Sylvester és Károli északkeleti „akcentusa”.

Manchester Phonology Meeting 2016, Manchester, 2016. 5. 26–28. Poszter: Phonetically real, but phonologically impossible: The lack of voice assimilation in Italian.

ConSOLE XXIV, York, 2016. 1. 6–8. Előadás: Italian as a voice language without regressive voice assimilation.

CLUL LingMe, Lisszabon, 2016. 6. 16. Előadás: The singular voicing system of Italian among Romance languages.

Italian Dialect Meeting 2015, Leiden, 2015. 6. 22–24. Poszter: Te[kk]nico: Geminazione preconsonantica nelle varietà meridionali dell’italiano.

8th Athens Postgraduate Conference, Athén, 2015. 7. 8–10. Előadás: Why should /sC/ clusters be tautosyllabic in the phonology of Italian?

Central European Conference in Linguistics 5 (CECIL’S 5), Olomouc, 2015. 9. 4–5. Előadás: Arguments against the heterosyllabicity of /sC/ clusters in Italian phonology.

IV Studia Romanistica Beliana, Besztercebánya, 2015. 10. 10–11. Előadás: Accento straniero come contatto linguistico in sincronia.

Nyelvelmélet és kontaktológia 3. Budapest, 2015. 11. 17–18. Előadás: Névelőtörlés a csángóban mint magánhangzó-gyengülési folyamat.

 

Díjak

Premio Nencioni: A firenzei Accademia della Crusca díja a legjobb nem Olaszországban írt olasz nyelvészeti disszertáció számára (2019)

Az OTDT Roska Tamás Tudományos Előadás pályázatának nyertese a Humán Tudományi Szekcióban (2019)

Pro Scientia Aranyérem (2013)

OTDK 1. helyezés (2011), OTDK 2. helyezés (2015), OTDK különdíj (2013)

Köztársasági ösztöndíj (2009, 2012, 2013)

A PPKE Kopits tanulmányi ösztöndíja (2012)

Erasmus ösztöndíj, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” (2009/2010)

Copyright © 2011 Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék, Magyar Nyelv és Irodalom Szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro