< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Magunkról

Főoldal / Tanárok /

dr. Fazakas Emese

egyetemi docens

Munkahely: egyetemi docens, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Bölcsésztudományi Kar, Magyar Nyelvi és Általános Nyelvészeti Tanszék, Kolozsvár, Horea út 31.

Telefon/fax (munkahely): + 40-264-432417

Telefon (mobil):   +40-726-967216

E-mail: fazakasemese@gmail.com

 

Oktatott tárgyak:

  • Nyelvtörténet
  • Nyelvtudomány-történet

 

TANULMÁNYOK:

2005. június 27-én sikeresen megvédtem a doktori disszertációmat (cím: A fel, le és alá igekötők használati köre a kései ómagyar kortól napjainkig. Témavezető tanár: dr. prof. em. Szabó Zoltán, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár)

1994–1995 mesterfokozatot szereztem a Közép-Európai Egyetem (Central European University – Budapest College) Középkori tanulmányok (Medieval Studies) szakán (Disszertációm címe: Reconstruction of the Concept of Time in a Linguistic World-model Based on Documents of the Late Middle Ages, témavezető tanár: dr. Komlósi I. László)

1989–1994 bölcsészdiplomát szereztem a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Bölcsésztudományi Karán, magyar–francia szakon (Szakdolgozatom címe: Mitológiai idő és a nyelvi világmodell ideje, témavezető tanár Szilágyi N. Sándor)

MUNKAKÖRÖK:

2008 szeptemberétől – egyetemi docens vagyok a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Bölcsésztudományi Karának Magyar Nyelvészeti Tanszékén

2003 februárjától – egyetemi adjunktus vagyok a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Bölcsésztudományi Karának Magyar Nyelvészeti Tanszékén

1998 jan. – 2003. febr. tanársegéda Babeş–Bolyai Tudományegyetem Bölcsésztudományi Karának Magyar Nyelvi Tanszékén

1999 szeptembere és 2000 februárja között a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Nyelvi Intézetének keretén belül vendégtanárként magyar mint idegen nyelvet tanítottam a III. éves külföldi diákok egy csoportjának

1997. január – 1998. január – óraadó tanár a Babeş––Bolyai Tudományegyetem Bölcsésztudományi Karának Magyar Nyelv és Kultúra tanszékén

1995. október – 1998. január – a Román Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti és Nyelvtudományi Kutatóintézete kolozsvári fiókjának munkatársa (1996 októberéig gyakornok, majd kutatóasszisztens)

SZAKMAI SZERVEZETI TEVÉKENYSÉG:

Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége (Sepsiszentgyörgy)

Erdélyi Múzeum-Egyesület (Kolozsvár)

Nyelvtudományi Társaság (Budapest)

az MTA külső köztestületi tagja

a KAB (Kolozsvári Akadémiai Bizottság) – Nyelvtudományi Osztálya – (titkár)

SZERKESZTŐ BIZOTTSÁGI TAGSÁG:

Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár (a XIII. kötet főszerkesztője)

Az Études Finno-ougriennes (Párizs) romániai tudósítója, munkatársa

NYELVISMERET:

Magyar  – anyanyelv

Angol  – felsőfokon

Francia  – felsőfokon

Román  – felsőfokon

Német  – alapfokon

Latin  – középfokon

 

PUBLIKÁCIÓS LISTA

(A letölthető anyagokat l. http://ubbcluj.academia.edu/EmeseFazakas/edit)

 

I. Könyv

1. Egyszerzős:
 

2007 Fazakas Emese: A fel, le és alá igekötők használati köre a kései ómagyar kortól napjainkig. Erdélyi Múzeum-Egyesület Kiadványai, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár. – 280 o. (757 138 karakter) – ISBN 978-973-8231-70-2

2. Többszerzős:

2008 Fazakas Emese–Somai József: Magyar–román gazdasági szakszótár. Romániai Magyar Közgazdász Társaság, Kolozsvár. 226 o. (481 280 karakter) – ISBN 978-973-0-05577-1

2006 Koháry Ilona–Fazakas Emese: Magyar iskola Romániában. Ed. Hungarian Language School, Budapest. 210 o. (román értelmezések, nyelvtani, nyelvhasználati, kulturális magyarázatok magyar és román nyelven, magyar–román szójegyzék – 211 935 karakter) – ISSN 1 585 - 3853

2005 Fazakas Emese (főszerkesztő és szerkesztő) – Kerekes Jenő – Péter György – Somai József: Román–magyar gazdasági szakszótár – Dicţionar economic român–maghiar. Romániai Magyar Közgazdász Társaság – Asociaţia Economiştilor Maghiari din Transilvania, Kolozsvár. 314 o. (814 598 karakter) – ISBN 973-0-04051-6

2002 Fazakas Emese (főszerkesztő és szerkesztő) – Szász Alpár Zoltán – Szász Lőrinc – Vremir Márta: Román–magyar közigazgatási szótár. Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, Spesisztgyörgy. 426 o. (598 166 karakter) – ISBN 973-85142-0-7

2000 Fazakas Emese – Szász Alpár Zoltán – Szász Lőrinc – Vremir Márta: Román – magyar közigazgatási szójegyzék Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, Sepsiszentgyörgy. 380 o.

II. Tanulmány, cikk

1. Egyszerzős, tanulmánykötetekben:

2007 Fazakas Emese: Az Erdélyi magyar szótörténeti tár mint rendhagyó történeti lexikográfiai munka. In: Magay Tamás (red.): Múlt és jövő vonzásában. Lexikográfiai Füzetek 3. Akadémiai Kiadó, Budapest. pp. 23–36.

2007 Fazakas Emese: Bolyai János „tökélyes” nyelve. In: Benő Attila – Fazakas Emese – Szilágyi N. Sándor (szerk.): Nyelvek és nyelvváltozatok. Köszöntő kötet Péntek János tiszteletére I–II. a Szabó T. Attila Nyelvi Intézet Kiadványai 4., Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége Kiadó, Kolozsvár. pp. I/285–295.

2005 Fazakas Emese: Brassai Sámuel és a nyelvújítás. In: Péntek János (szerk.): A nyelvész Brassai élő öröksége. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár. pp. 59–62.

2004 Fazakas Emese: Apáczai Csere János nyelve a korabeli grammatikák tükrében. In: Péntek János (szerk.): Magyarul megszólaló tudomány. Lucidus Kiadó, Budapest. pp. 81–89.

2003 Fazakas Emese: Igekötős igék tanítása idegen anyanyelvűek számára. In: Nádor Orsolya – Szűcs Tibor (szerk.): Hungarológiai Évkönyv 2003. Pécsi Tudományegyetem, Pécs. pp. 18–24.

2002 Fazakas Emese: Személyragozható igekötők? In: Gréczi-Zsoldos Enikő – Kovács Mária (szerk.): Köszöntő kötet B. Gergely Piroska tiszteletére. A Miskolci Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi tanszékének Kiadványai 1. Miskolc. pp. 32–36.

2001 Fazakas Emese: Funkcióváltás az igekötő-használatban. In: Balázs Géza – A. Jászó Anna – Koltói Ádám (szerk.): Éltető anyanyelvünk. Mai nyelvművelésünk elmélete és gyakorlata. Írások Grétsy László 70. születésnapjára. Tinta Kiadó, Budapest. pp. 164–167.

1998 Fazakas Emese: Szabálytalan utószó egy emlékkönyvhöz. (és Életrajzi adatok). In: Kisgyörgy Réka (szerk.): Reményik Sándor emlékkönyv. Erdélyi Szépmíves Céh, Kolozsvár. pp. 121–123 (126–127).

2. Egyszerzős, szakfolyóiratokban:

2007 Fazakas Emese: Teret hódító igekötőink és a nyelvművelés. Magiszter V/2: 84–90.

2006 Fazakas Emese: A fel-, le- és alá- igekötők jelentésszerkezete (II). Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények L/1–2: 91–120.

2005 Fazakas Emese: A fel-, le- és alá- igekötők jelentésszerkezete (I). Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények XLIX/1–2: 57–97.

2003 Fazakas Emese: Az alá igekötő használata az ómagyar kortól napjainkig. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények. XLVII: 77–96.

1998 Fazakas Emese: Brassai Sámuel és a nyelvújítás. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények XLII: 9–14.

1996 Fazakas Emese A nyelvi világmodell ideje a kései ómagyar kor nyelvemlékeinek tükrében I – II. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények XL: 25–41; 162–179.

3. Többszerzős, tanulmánykötetekben

2008 Fazakas Emese – Derzsi Eszter:Anyanyelvi nevelés és nyelvművelés. Romániai Magyar Évkönyv 2007–2008, Marineasa Kiadó, Temesvár, pp. 357–392.

III. Könyvfejezet

2009 Fazakas Emese (főszerkesztő) – szerkesztők: András Zselyke, Daly Ágnes, Fazakas Emese, B. Gergely Piroska, Kósa Ferenc, Kürti Miklós, Szabó György, T. Szabó Csilla, Zsemlyei Borbála: Erdélyi magyar szótörténeti tár XIII. Te–Var. Akadémiai Kiadó–Erdélyi Múzeum-Egyesület, Budapest – Kolozsvár. Címszavak: teldegel–telehord; telhetetlen–teli; tiveletek–tovamegy; törökbúza–tucius; tű–tyúkvétel; úr–uzsukál; üst–űz-vág; valaki–várvíz. (kb. 3 900 000 karakter a nyomdának leadott kéziratban)

2005 Kósa Ferenc (főszerkesztő) – Fazakas Emese és Zsemlyei János (a főszerkesztő munkatársai és szerkesztők); szerkesztők: András Zselyke, Daly Ágnes, Fazakas Emese, B. Gergely Piroska, Kósa Ferenc, Kürti Miklós, Szabó György, T. Szabó Csilla, K. Tichy Magdolna, Zsemlyei Borbála: Erdélyi magyar szótörténeti tár XII. Szák–Táv. Akadémiai Kiadó–Erdélyi Múzeum-Egyesület, Budapest – Kolozsvár. pp. 72–108 (szám–számvivő címszavak); 225–243 (szegez–szejminpasa címszavak); 311–347 (szem–szemzőfa címszavak); 365–391 (szent–szentül címszavak); 651–655 (szőlő címszó); 776–822 (tabák – taktusos címszó); 940–1007 (tart–távoztatódik címszavak).

2002 Vámszer Márta (főszerkesztő) – szerkesztők: Daly Ágnes, P. Dombi Erzsébet, Fazakas Emese, Kádár Edit, Kósa Ferenc, Kürti Miklós, T. Szabó Csilla, Szabó György, K. Tichy Magdolna, Vámszer Márta, Zsemlyei Ferenc: Erdélyi magyar szótörténeti tár XI.R–Száj. Akadémiai Kiadó – Erdélyi Múzeum-Egyesület, Budapest–Kolozsvár. pp. 92–184 (reáfed–refúzió címszavak); 283–335 (rend–rendülés címszavak); 527–553 (rossz–rozzant címszavak); 746–802 (senkel–silós címszavak).

2000 Vámszer Márta (főszerkesztő) – szerkesztők: Daly Ágnes, P. Dombi Erzsébet, Fazakas Emese, B. Gergely Piroska, Kósa Ferenc, Kürti Miklós, Zs. Maksay Mária, Nagy Jenő, T. Szabó Csilla, Szabó György, Zsemlyei János: Erdélyi magyar szótörténeti tár X. Or–P. Akadémiai Kiadó – Erdélyi Múzeum-Egyesület, Budapest–Kolozsvár. pp. 548–591 (pásztor–pazsura címszavak); 654–677 (pepecsel–pereszlénvas címszavak); 846–882 (posta–pöszlék címszavak); 1028–1092 (publicista püspökség címszavak)

1999 Fábián Pál (szerk.): Helyesírási tájékoztató és szótár a középiskolások számára (kiegészítés: a romániai hely- és intézménynevek helyesírása). Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

1999 Kiss Gábor (főszerkesztő) – Balázsi József Attila, Bencédy József, Fazakas Emese, Spannraft Marcellina, Nemoda Judit, Villó Ildikó: Magyar szókincstár. Rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek szótára. Tinta Könyvkiadó, Budapest.

IV. Konferencia-kiadványban megjelent tanulmányok

2007 Fazakas Emese: A fenn–lenn viszony a mai magyarban. In: Zelliger Erzsébet (szerk.): Nyelv, területiség, társadalom. A 14. Élőnyelvi Konferencia előadásai. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest. pp. 198–212.

2005 Fazakas Emese: Az alá igekötő használata a XVI. században. In: Szabó Levente – Zabán Márta (szerk.): Filo-logikák. Tanulmányok a Nyelv- és Irodalomtudomány köréből. A RODOSZ IV. Tudományos Konferencián elhangzott előadások. Kriterion, Kolozsvár. pp. 24–36.

2003 Fazakas Emese: Új utak a nyelvtörténeti anyagok feldolgozásában. In: Büky László – Forgács Tamás (szerk.): A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei III. Magyar és finnugor jelentéstörténet. Szegedi Tudományegyetem, Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged. pp. 14–21.

2001 Fazakas Emese: A magyar igekötők nyelvtörténeti vizsgálata, az igekötő-állomány kijelölésének problémái. In: Szabó Levente – Tóth Zsombor (szerk.): Diskurzusok, perspektívák, relevanciák. A RODOSZ II. Tudományos Konferenciáján elhangzott előadások. I. Nyelv-, Irodalom- és Történettudományi Szakosztály. Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár. pp. 29–43.

1999 Fazakas Emese: New Methods in Historical Linguistics – Cognitive Approach to Hungarian Verbal Prefixes. Proceedings of the 2nd International Conference of PhD Students. Miskolc. pp. 134–150.

1996 Fazakas Emese: Az időmetaforák a magyar nyelvben. In: Nyelvek és nyelvoktatás a Kárpát-medencében 1–2. VI. Országos Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia, Nyíregyháza, BGyTF. 2/555–562.

V. Tankönyv, felsőoktatási jegyzet

2008 Fazakas Emese A magyar nyelv kis történeti nyelvtana. Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár. – 227 o. (499 730 karakter) – ISBN 978-973-88620-3-6

2007 Fazakas Emese Bevezetés a magyar nyelvtörténetbe. Nyelvi változások, a magyar helyesírás és szókincs története. Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár. – 204 o. (457 196 karakter) – ISBN 978-973-87783-1-3

VI. Önálló szerzői teljesítménynek minősülő forráskiadás, kommentár

Recenzió, ismertetés

2005 Fóris-Ferenczi Rita: A visszahatás kifejezése a magyar nyelvben történeti megközelítésben. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, XLIX: 158–160.

1999 Mátai Mária: Első magyar nyelvű verses imádságunk. A Laskai Sorok (1433). Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények XLIII: 156–8

VII. Szerkesztői munka tudományos művek kiadásában

2008 – Bakk Miklós – Bodó Barna – Fazakas Emese (szerk.): Romániai Magyar Évkönyv 2007 – 2008. Marineasa Kiadó, Temesvár.

2007 Benő Attila – Fazakas Emese – Szilágyi N. Sándor (szerk.): Nyelvek és nyelvváltozatok. Köszöntő kötet Péntek János tiszteletére I–II. a Szabó T. Attila Nyelvi Intézet Kiadványai 4., Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége Kiadó, Kolozsvár.

2000 Szilágyi N. Sándor: Ne lógasd a nyelvedet hiába! Nyelvtani Kiskalauz felvételizőknek. AESZ-füzetek 8., Kolozsvár.

1999 Péntek János: Az anyanyelv mítosza és valósága. AESZ-füzetek 5., Kolozsvár.

1999 A. Molnár Ferenc: Anyanyelv, vallás, művelődés. AESZ-füzetek 4., Kolozsvár.

1997 Fazakas Emese (szerk.): A napilapok nyelvéről. AESZ-füzetek 3., Kolozsvár.

VIII. Elektronikus publikáció

2006 Fazakas Emese Magyar nyelv III. Szókincstan és jelentéstan. Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Programul pentru Învăţământul Rural, Bucureşti. (A Román Oktatási Minisztérium, Bukarest) (http://peda.topnet.ro/falusiprogram/letoltesek/szokeszlettan_jelentestan_vegso.pdf) pp. 138

IX. Nyelvi lektorálás

2007 Bodó Barna (szerk.): Nyelvi jogok és nyelvpolitika. Szórvány Alapítvány, Temesvár.

2006 Bakk-Miklósi Kinga: Pszicholingvisztikai alapozás. Ábel Kiadó, Kolozsvár.

2004 Benő Attila – Becze Orsolya – Erdély Judit – Nagy Zsuzsanna – Ördög-Gyárfás Eszter – Sárosi Mardirosz Krisztina: Magyar – román közigazgatási szótár. Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, Sepsiszentgyörgy.

2001 Szász A. Zoltán – Varga Zoltán (szerk.): Régiófejlesztés és regionális kutatás. Civitas Alapítvány és Gewalt promotion Kiadó, Kolozsvár.

X. Fordítások:

2006 – románról magyarra:Tinca Creţu: A pszichológia alapjai. Ministerul Educaţiei şi Cercetării (Román Oktatási Minisztérium) – Proiectul pentru Învăţământul Rural. pg 132 (Eredeti cím: Fundamentele psihologiei)

2001 – románról magyarra: Călin Hinţea – Cristian Mora: Közhivatali menedzsment II. Operatív menedzsment a közigazgatásban. Civitas Alapítvány a Civil Társadalomért, Kolozsvár. pg 136 (Eredeti cím: Managementul public II. management operaţional în administraţia publică.)

2001 – franciáról magyarra: Francois Herquin: Reklámtervezés. Stratégiák, elvek, folyamatok, tervezés. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj. pp. 146. (Eredeti cím: La création publicitaire. Stratégies, Principoes, Processus, Création.)

2000– románról magyarra: Vasile-Sebastian Dâncu: Kommunikáció a menedzsmentben. Civitas Alapítvány a Civil Társdadalomért – Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár. pg. 114 (Eredeti cím: Comunicarea în managementul instituţional)

Copyright © 2011 Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék, Magyar Nyelv és Irodalom Szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro