< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Magunkról

Főoldal / Tanárok /

dr. Dimény Hajnalka

tanársegéd

Születési hely és idő: 1990. január 20.

Munkahely: BBTE BtK, Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék, MTA Kolozsvári Akadémiai Bizottság

Email: dimeny.hajnalka@gmail.com, dimeny.hajnalka@lett.ubbcluj.ro 

Fogadóóra (2022. tavaszi félév): kedden 12–14, 105-ös iroda és Microsoft Teams.

Szakmai tevékenység

Oktatott tárgyak:

  • Bevezetés a nyelvtudományba szeminárium (LLM1001)
  • Helyesírás szeminárium (LLM1024, LLM1221,LLM1124)
  • Szövegalkotás gyakorlati óra (curs practic) (LLM1024, LML1221, LLM1124)
  • Kognitív nyelvészet szeminárium (LLM3124, LLM1226)
  • Szövegtan szeminárium (LLM4124)
  • Szemiotika és nyelvtudomány szeminárium (LLM6002)

Konferencia-részvételek:

A nyelvi elfogultság a régiről és az újról való beszédben. "...korban éltem én e földön". Diákkonferencia, Kolozsvár, 2019, II. díj

Some meticulous senses and the lessons drawn. The case of speaking verbs (poszter). Semantic Maps: Where do we stand and where are we going? Liege, Belgium, 2018

Semantic properties of Hungarian verbs. 6th International Conference on Meaning and Knowledge Representation, Szentpétervár, Oroszország, 2017

Sound structure and meaning patterns. The case of Hungarian verbs (poszter). 4th meeting of Linguistics Beyond And Within International Linguistics Conference, Lublin, Lengyelország, 2016

Az állapotigék a magyarban. Bevezető vizsgálat a magyar igék szemantikai tipológiájához. 12. Félúton konferencia, Budapest, 2016

Mozaikok a magyar igék jelentésének jellegzetességeiről. Egyediség és véletlen. Interdiszciplináris párbeszéd IV., Kolozsvár, 2015

Alakzat, hangulat és sajátos hangalak a magyar igékben. II. Találkozások ‒ Alkalmazott Nyelvészeti Hallgatói Konferencia, Szeged, 2014

Alakzat és hangulat a magyar igékben. XVII. ETDK, Kolozsvár, 2014, I. díj

A magyar hangulatfestő mozgásigék kognitív nyelvészeti megközelítésben. A XVI. ETDK, Kolozsvár, 2013, II. díj

Szójelentés és fordítás: Egy Arany-ballada angol változatairól. XV. ETDK, Kolozsvár, dicséret, 2012

Kép‒képzelet‒narrátor: a látvány megjelenítésének szerkezeti sajátosságai a Heart of Darkness magyar és román fordításában. XIV. ETDK, Kolozsvár, dicséret, 2011

Publikációk:

Sound symbolism and meaning patterns. The case of Hungarian verbs. Roczniki Humanistyczne 66(11), (2018) 47--57.

A magyar állapotigék szemantikai sajátosságai. In: Fazekas Boglárka ‒ Kaposi Diána ‒ P. Kocsis Réka (szerk.): Csomópontok ‒ Újabb kérdések a Félúton műhelyéből. Kalota Művészeti Alapítvány, 2018

Mozaikok a magyar igék jelentésének jellegzetességeiről. In: Veress Károly (szerk.): Egyediség és véletlen. Interdiszciplináris párbeszéd 4.  Bolyai Társaság ‒ Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, 2016, 93‒102.

Alakzat, hangulat és sajátos hangalak a magyar igékben. In: Klippel Rita – Sulyok Hedvig – Tóth Eszter (szerk.): Nyelvek, kódok, hallgatók. Alkalmazott nyelvészeti tanulmányok 2. Szegedi Egyetemi Kiadó – Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, 2015.

Mi köze a hangulatnak a szavakhoz? Nyelv és tudomány 2014. szeptember 14.

Más:

2013–2015: Unikornis Nyelvi Olimpia (feladatkészítés, szervezés, műhelyek)

Márton Gyula Nyelvészeti Szakkollégium

 

Copyright © 2011 Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék, Magyar Nyelv és Irodalom Szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro