< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Magunkról

Főoldal / Professor emeritus /

dr. Péntek János

egyetemi tanár

Született: Körösfőn (Kolozs megye, akkor Magyarország) 1941. július 7-én.

Gyermekei: Áron (1968), Veronka (1974), Imre (1977), Máté (1989).

 

Munkakörök:

Az MTA romániai illetékességű területi bizottsága, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság elnöke.

A Szabó T. Attila Nyelvi Intézet szakmai vezetője.

A Babes–Bolyai Tudományegyetem  ny. egyetemi tanára

 

Tudományos fokozat: a filológiai tudományok doktora (1976)

Kutatási területei: etnolingvisztika, geolingvisztika (magyar dialektológia), szociolingvisztika (kisebbségi nyelvhasználat, kétnyelvűség, kontaktológia).

Doktori témavezetés: magyar nyelvészet, különös tekintettel a dimenzionális nyelvészeti témákra. 30 megvédett doktori disszertáció irányítása.

 

Legutóbb oktatott tárgyak:

Alapképzésben: magyar dialektológia, etnobotanika

Magiszteri képzésben: szociolingvisztika, geolingvisztika

Doktori képzésben: a tudományos kutatás módszertana

Vendégtanári tevékenység:

Bukaresti Egyetem, Debreceni Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem, Pécsi Tudományegyetem, Miskolci Egyetem

Szakmai tevékenység, díjak:

1955–1959                  4-es számú Középiskola (volt Premontrei Főgimnázium) Nagyvárad

1959–1964                  Babes–Bolyai Tudományegyetem, Bölcsészkar, magyar nyelv és irodalom szak

a BBTE Magyar Nyelvtudományi Tanszékének oktatója (1972: Magyar Nyelv- és Iroddalomtudományi Tanszék, 1990: Magyar Filológiai Tanszék, 1994: Magyar Nyelv és Kultúra Tanszéke, 2002: Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék)

1976                              a filológiai tudományok doktora

1985                              Csűry Bálint Emlékérem (Magyar Nyelvtudományi Társaság)

1990–2006                  tanszékvezető, egyetemi tanár, doktori programvezető

1990                             a Magyar Néprajzi Társaság tiszteleti tagja

a Magyar Szemiotikai Társaság tiszteleti tagja

1992                              Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége alapító tagja

1993                              Erdélyi Tankönyvtanács alapítója

1995                              Lőrincze Lajos Díj (Anyanyelvápolók Szövetsége)

1996                              Bárczi Géza Emlékérem (Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága)

1996–2006                  Nemzetközi Hungarológiai Társaság alelnöke

A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasági elnökségi tagja

1997–2003                  a román Oktatási Minisztérium Országos Reformbizottságának tagja

1998                              Erdélyi Tankönyvtanács kuratóriumi elnöke

Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége elnöke

1999–2003                 Széchenyi Professzori Ösztöndíjas                              

1999–2004                 Országos Minősítő Bizottság tagja (Bukarest)

2000                            Anyanyelvi Konferencia (Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága) erdélyi társelnöke

2001                             az MTA erdélyi Szabó T. Attila Nyelvi Intézetének alapítója és szakmai vezetője

Lotz János Emlékérem (Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság)

„A magyar népi kultúra kutatásáért” Emlékérem (Györffy István Néprajzi Egyesület)

2002–2006                 magyar nyelv és irodalom romániai Országos Oktatási Szakbizottsága elnöke

                                      Kriterion-koszorú (Kriterion Alapítvány)

2002                             alelnöke a Bolyai Társaságnak

az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottságának meghívott tagja

az MTA Nyelvtudományi Bizottsága Szótári Munkabizottságának tagja

2004                              az MTA Anyanyelvünk Európában Elnöki Bizottság tagja

Sapientia Alapítvány – Kutatási Programok Intézete Tudományos Tanácsa tagja

az MTA külső tagja

Magyar Nyelvtudományi Társaság tiszteleti tagja

A Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület alapító tagja és elnöke

2005                            Kemény Zsigmond-díj (Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány)

2006                             Az EME alelnöke

2007                             Implom József-díj

                                      az MTA Arany János életmű-díja

                                      az MTA  Kolozsvári Akadémiai Bizottsága elnöke

                                       professor emeritus

2008                              a Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények főszerkesztő-helyettese

2009                             az MTA MTK Elnöki Bizottság tagja

2010                             az EMKE tiszteletbeli tagja

az Anyanyelvi Konferencia – A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága alelnöke

állami kitüntetés: A Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje

Copyright © 2011 Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék, Magyar Nyelv és Irodalom Szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro