< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Hírek

Főoldal / Hírek, események /

9 éve

XIV. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia eredményei

Magyar nyelvtudomány szekció

XIV. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia

Kolozsvár, 2011. május 13–15.

 

Magyar nyelvtudomány szekció

Eredmények

 

 

Szerző neve

Egyetem, szak, évfolyam

Dolgozat címe

Irányító tanár

Pontszám

Díj

Szilágyi Varga Zsuzsa

BBTE, magyar nyelvészeti és irodalomtudományi tanulmányok szak, mesterképzés, I. év

A magyar fosztó- és tagadóképzők morfoszemantikai problémái, különös tekintettek az antonimitásra

dr. Kádár Edit,

dr. Szilágyi N. Sándor

95

I.

Márton Hajnalka

BBTE, magyar nyelv és irodalom – finn nyelv és irodalom szak, II. év

Otti! Ottim! Ottiliám! A Wass Ottiliához írott levelek pragmatikai vizsgálata

dr. Fazakas Emese

94

II.

Ciorba Gabriel

BBTE, magyar nyelvészeti és irodalomtudományi tanulmányok szak, mesterképzés, I. év

Szempontok a nyelvi durvaság kognitív megközelítéséhez

dr. Szilágyi N. Sándor

88

III.

Kántor Emese

BBTE, magyar nyelvészeti és irodalomtudományi tanulmányok szak, mesterképzés, II. év

Mi lakik a szívben? A szív szó kognitív nyelvészeti vizsgálata

dr. Szilágyi N. Sándor

85

Dicséret

Dimény Hajnalka

BBTE, magyar nyelv és irodalom – angol nyelv és irodalom szak, II. év

Kép – képzelet – narrátor: a látvány megjelenítésének szerkezeti sajátosságai a Heart of Darkness magyar és román fordításában

dr. Benő Attila

83

Dicséret

Kővári Ilona

BBTE, magyar nyelvészeti és irodalomtudományi tanulmányok szak, mesterképzés, II. év

Geleji Katona István „grammatikácskájának” elvei és a Titkok titka

dr. Fazakas Emese

83

Dicséret

Rácz Tímea–Ilona

BBTE, magyar nyelvészeti és irodalomtudományi tanulmányok szak, mesterképzés, II. év

A The Caverman Project kétnyelvű webnapló magyar és román nyelvű szövegeinek összevetése

dr. Benő Attila

81

-

Kis Gabriella

BBTE, magyar nyelvészeti és irodalomtudományi tanulmányok szak, mesterképzés, II. év

Gyergyóalfalu bérmálkozási nevei 1969 és 2010 között

dr. Csomortáni Magdolna

77

-

Márkus Éva Laura

BBTE, magyar nyelvészeti és irodalomtudományi tanulmányok szak, mesterképzés, II. év

A spontán beszélt nyelv mondattani sajátosságai rádiós hanganyagokban

dr. Benő Attila

77

-

Máthé Miklós Mónika

BBTE, magyar nyelvészeti és irodalomtudományi tanulmányok szak, mesterképzés, I. év

A kultúra nyomai. Reáliák fordítása angol–magyar vonatkozásban

dr. Benő Attila

76

-

Már Orsolya

BBTE, magyar nyelvészeti és irodalomtudományi tanulmányok szak, mesterképzés, II. év

Igei és melléknévi kölcsönszók jellegzetességei a felvidéki és az erdélyi nyelvhasználatban

dr. Benő Attila

53

-

Páll Levente

EMTE, GHtk, román nyelv és irodalom – angol nyelv és irodalom szak, I. év

Interferencia és transzfer a magyar és a román személyes névmások használatában

dr. Lajos Katalin

48

-

 

Copyright © 2011 Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék, Magyar Nyelv és Irodalom Szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro