< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Hírek

Főoldal / Hírek, események /

9 éve

XIV. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia

A Magyar nyelvészet szekció előadásai

 

 

Szekció

Magyar nyelvészet

Terem

Ady-terem (109) Bölcsészettudományi Kar

Időpont

Szombat, 2011. május 14., 9–14:30

Bizottság:

dr. Fazakas Emese

 

dr. Benő Attila

 

dr. Zsemlyei Borbála

 

 

A dolgozatát minden hallgató 20 percben mutatja be, amelyet 5 perces vita, hozzászólás követ

 

 

 

Időpont

A hallgató neve

Tagozat

A dolgozat címe

A dolgozat vezetője

1.      

9:00 – 9:25

Már Orsolya

mesteri II. év

Igei és melléknévi kölcsönszók jellegzetességei a felvidéki és az erdélyi nyelvhasználatban

dr. Benő Attila

2.      

9:25 – 9:50

Márkus Éva

mesteri II. év

A spontán beszélt nyelv mondattani sajátosságai rádiós hanganyagokban

dr. Benő Attila

3.      

9:50 – 10:15

Kis Gabriella

mesteri II. év

Gyergyóalfalu bérmálkozási nevei 1969 és 2010 között

dr. Csomortáni Magdolna

4.      

10:15 – 10:40

Páll Levente

Sapientia - EMTE

Interferencia és transzfer a román és a magyar személyes névmások esetében

dr. Lajos Katalin

5.      

10:40 – 11:05

Ciorba Gábriel

mesteri I. év

Szempontok a nyelvi durvaság kognitív megközelítéséhez

dr. Szilágyi N.Sándor

6.      

11:05 – 11:30

Kántor Emese

mesteri II. év

Mi lakik a szívben? A szív szó kognitív nyelvészeti vizsgálata

dr. Szilágyi N. Sándor

 

11:30 – 11:45

szünet

7.      

11:45 – 12:10

Szilágyi Varga Zsuzsa

mesteri I. év

A magyar fosztó- és tagadóképzők morfoszemantikai problémái, különös tekintettel az antonimitásra

dr. Kádár Edit

8.      

12:10 – 12:35

Kővári Ilon

mesteri II. év

Geleji Katona István „grammatikácskájának” elvei és a Titkok titka

dr. Fazakas Emese

9.      

12:35 – 13:00

Márton Hajnalka

II. év magyar–finn

Otti! Ottim! Ottiliám! A Wass Ottiliához írott levelek pragmatikai vizsgálata

dr. Fazakas Emese

10. 

13:00 – 13:25

Dimény Hajnalka

II. év

magyar–angol

Kép – képzelet – narrátor. A látvány megjelenítésének szerkezeti sajátosságai a Heart of Darkness magyar és román fordításában

dr. Benő Attila

11. 

13:25 – 13:50

Máthé Miklós Mónika

mesteri I. év

A kultúra nyomai. Reáliák fordítása angol–magyar vonatkozásban

dr. Benő Attila

12. 

13:50 – 14:15

Rácz Tímea

mesteri II. év

A The Caveman Project kétnyelvű webnapló magyar és román nyelvű szövegeinek összevetése

dr. Benő Attila

 

 

Copyright © 2011 Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék, Magyar Nyelv és Irodalom Szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro