< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Hírek

Főoldal / Hírek, események /

8 hónapja

Kognitív és pszicholingvisztikai szempontok a nyelvi érintkezések vizsgálatában

konferenciafelhívás, 2019. október 21–23.

A Szabó T. Attila Nyelvi Intézet, a Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék és a Kolozsvári Akadámiai Bizottság szervezésében október 21–23. között kerül sor a Kognitív és pszicholingvisztikai szempontok a nyelvi érintkezések vizsgálatában című konferenciára. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

 

Program:

 

Október 21. (hétfő)

Du. érkezés

17–18: regisztráció

19.00: vacsora.

 

Október 22. (kedd)

8.30: regisztráció

8.40–8.50:köszöntők

8.50–9.20: Tolcsvai Nagy Gábor (ELTE, UKF): Fogalmi és nyelvi megfelelések és eltérések kétnyelvűségi helyzetben. Mit tudunk a kétnyelvű megismerésről a határon túli magyarok körében?

9.20–9.40: Szilágyi N. Sándor (Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár): Szűrők és szűrőérintkezések a nyelv interferenciában

9.40–10.00: Benő Attila (Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár):A kognitív szemantika alkalmazási lehetőségei a nyelvi kontaktusok vizsgálatában

10.00–10.20: Lengyel Zsolt (Veszprémi Egyetem): "Idegen" elemek a mentális lexikonban: generációs és kronológiai szempontok

10.20–10.40: szünet

 

10.40–11.00: Bartha Krisztina (Partium Tudományegyetem, Nagyvárad): Tudatelméleti jelenségek fejlődése kétnyelvű gyermekeknél

11.00–11.20:  Lanstyák István(Comenius Egyetem, Pozsony): Meddig Károli a Károli? (A Károli-féle bibliafordítás legújabb revíziójának relevanciaelméleti vizsgálatához)

11.20–11.40: Lőrincz Julianna(Selye János Egyem, Komárom): Az egyenértékűségi viszonyok kérdése a groteszk fordításában

11.40–12.00: Sebők Szilárd(Comenius Egyetem, Pozsony): Perspektívák váltakozása a nyelvleírásban

12.00–12.20: Sárosi-Márdirosz Krisztina(Sapientia Tudományegyetem, Marosvásárhely): Az erdélyi magyar jogi nyelvben megjelenő szaknyelvi terminusok vizsgálata a román nyelv hatásának figyelembe vételével

12.20–14.00: ebédszünet

 

14.00–14.20: Vörös Ottó (ELTE, Szombathely): Interferencia jelenségek kognitív hátteréről

14.20–14.40: Lőrincz Gábor (Selye János Egyetem, Komárom): A szókölcsönzés néhány lehetséges vonatkozásáról a mentális lexikon működési elveinek tükrében

14.40–15.00: Imre Attila (Sapientia Tudományegyetem, Marosvásárhely): Kihívások az angol–magyar modalitásrendszer megfeleltetésében

15.00–15.20: Kozmács István (Konstantin Filozófus Egyetem Nyitra): A magyar bemegy és az udmurt pyryny ’bemegy/bejön’ igék tipológiai tanulsága

15.20–15.40: Molnár Csikós László (Újvidéki Egyetem): Nyelvi érintkezésen alapuló neologizmusok kognitív megközelítése

15.40–16.00: szünet

 

16.00–16.20: Vančo Ildikó(Konstantin Filozófus Egyetem Nyitra): A „mi“ és az „ők“ distinkció elemzése szlovákiai magyar beszélők diskurzusaiban

16.20–16.40: Molnár Bodrogi Enikő (Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár): Nyelvi ideológiák Bengt Pohjanen műveiben

16.40–17.00: Lakatos Aliz (Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár): A szleng kétnyelvű környezetben

17.00–17.20: Fazakas Emese (Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár): Színnevek névadási motivációi az erdélyi régiségben

17.20–17.40: Jani-Demetriou Bernadett (ELTE, Budapest): Nyelvi ideológiák és társas jelentések kétnyelvűek beszédében

17.40–17.55: szünet

17.55–19.45 Termini közgyűlés

19.45: vacsora.

 

Október 23. (szerda)

8.30–9.20. Termini tanácskozás (aktuális pályázatok, pályázati tervek)

9.20–9.40: Tódor Erika (Sapientia Tudományegyetem, Csíkszereda): Osztálytermi interakciók és kétnyelvű beszédhelyzetek.

9.40–10.00: Biró Enikő (Sapientia Tudományegyetem, Csíkszereda): Kisebbségi kétnyelvűként a digitális térben: nyelvválasztás, nyelvi identitás a Facebook oldalakon

10.00–10.20: Simon Szabolcs (Selye János Egyetem, Komárom): Komáromiak kétnyelvűségével kapcsolatos nyelvi ideológiák

10.20–10.40: szünet

 

10.40–11.00: Keszeg Vilmos (Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár): Az anyanyelvhasználat mint kegyeleti jog érvényesítése rituális helyzetben

11.00–11.20: Czégényi Dóra (Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár): A kódváltásos beszédmód ürügyén a hiedelmek (nyelvi) hontalanságáról

11.20–11.40: Gondos Emőke (Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár): Nyelvi interferenciák az egyéni vallásgyakorlat diskurzusaiban

11.40–12.00: Vörös Ferenc (ELTE, Szombathely): Névadási motivációk vizsgálata a Kárpát-medencei magyar nyelv külső régióiban

12.00–12.20: Lehocki-Samardzic Anna (Josip Juraj Strossmayer Tudományegyetem, Eszék): Az eszéki magyar közösségben használt tulajdonnevek fordíthatósága

12.20: Zárszó

12.30: ebéd.

 

Helyszín: a Bükkben található Kerék csárda konferenciaterme.

Copyright © 2011 Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék, Magyar Nyelv és Irodalom Szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro