< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Hírek

Főoldal / Hírek, események /

2 hónapja

A XXVII. ETDK bölcsész díjazottjai

Magyar irodalom I.: A középkor és a kora újkor irodalma

A szakmai zsűri tagjai: dr. Köllő Zsófia, dr. Dóczy Örs, drd. Szmutku Melinda

Díjazottak:

 • I. díj: Bakonyi Márton: Jutka szivem Jutka… – Egy kontaminált vers filológiai múltja és jövője. Témavezető: dr. Jankovits László (Pécsi Tudományegyetem)
 • II. díj: Csorba Melinda-Erzsébet: Egy megtérés elbeszélésének lehetőségei és formái Veresmarti Mihály 17. századi konvertáns két művében. Témavezető: Gábor Csilla
 • II. díj: Ferencz-Nagy Zoltán: Tatrosi György kéziratainak újrakontextualizálása. Témavezető: Gábor Csilla
 • III. díj: Buna Blanka-Boróka: „Az harmadik életének szerében.” Árpád-házi Szent Erzsébet arculatai a kora újkori prédikációkban.Témavezető: dr. Farmati Anna
 • III. díj: Makkai Tekla: I. Rákóczi György és Lorántffy Zsuzsanna levelei 1644-ből: íráshasználat, kapcsolatrendszer.Témavezető: dr. Gábor Csilla
 • Dicséret:  Bálint Kund: Ut sanctus fieri - Az egyházatyák vitáinak/legendáinak recepciója a magyar kódexirodalombanTémavezető: dr. Farmati Anna
 • Dicséret:  Libik Krisztina-Szilvia: Szerzői szándék és fordítási stratégiák Pesti Gábor és Heltai Gáspár fabulafordításainak paratextusai jegyébenTémavezető: dr. Gábor Csilla
 • Dicséret:  Lázár Kata: Sztoikus látásmód és az idő Rimay János költészetébenTémavezető: dr. Gábor Csilla

Az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK) részvételi jogot szerzett: Csorba Melinda-Erzsébet, Ferencz-Nagy Zoltán, Buna Blanka-Boróka

 

Magyar irodalom II.: Klasszikus magyar irodalom és 18-19. századi világirodalom

A szakmai zsűri tagjai: dr. Zabán Márta, dr. Papp Kinga, drd. Fülöp Dorottya, drd. Tőtős Dorottya

Díjazottak:

 • I. díj: Patakfalvi Anita: Egy rendhagyó színigazgató az 1870-1880-as években: Krecsányi Ignác és a színházi mobilitás új eszménye. Témavezető: dr. T. Szabó Levente
 • II. díj és különdíj: Balázs Hanna Imola: “Meg foglak fejteni, makacs rejtély…” Jane Eyre-átiratok a 19. század közepén. Témavezető: dr. T. Szabó Levente
 • III. díj: Rázmán Attila Botond: A fiatal mozi és az irodalom kapcsolata a századfordulón. Témavezető: dr. T. Szabó Levente
 • Dicséret és különdíj: Solyom-Biró Orsolya: Rendhagyó uralkodó-ábrázolások a 19. század közepén. Témavezető: dr. T. Szabó Levente
 • Különdíj: Hochhause Ronald-Erik: Az angolszász gótikus irodalom hagyományának továbbélése a későromantikábanTémavezető: dr. T. Szabó Levente

Az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK) részvételi jogot szerzett: Patakfalvi Anita, Balázs Hanna Imola

 

Magyar irodalom III.: Modern és kortárs irodalom, irodalomelmélet

A szakmai zsűri tagjai: drd. Székely Máté, drd. Kovács Péter Zoltán, drd. Szabó Attila

Díjazottak:

 • I. díj:  Miklós Nóra: Intertextualitás és feminista újraírás: frankensteini visszhangok Alasdair Gray Szegény párák című művében. Témavezető: dr. Biró Annamária
 • II. díj és különdíj: Kádár Gergő: A működésimmanenciától az új filológiáig. Témavezető: dr. Berszán István
 • III. díj: Páll Antónia: A szavakon túl: traumaábrázolás Sofi Oksanen Tisztogatás című regényében és Antti Jokinen filmjében. Témavezető: dr. Sándor Katalin
 • III. díj: László Zsuzsanna Csilla: A Mészöly–Polcz–Nemes Nagy–Lengyel-levelezés mint Mészöly Miklós és Polcz Alaine szakmai kapcsolatának egyik lehetséges társadalomtörténeti-kulturális kontextusa. Témavezető: dr. Serestély Zalán

Az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK) részvételi jogot szerzett: Miklós Nóra, Kádár Gergő, Páll Antónia, László Zsuzsanna Csilla

 

Magyar nyelvészet

A szakmai zsűri tagjai: dr. Kádár Edit, dr. Németh Boglárka, dr. Zsemlyei Borbála, dr. Benő Attila

Díjazottak:

 • I. díj:  Balló Ignác-Norbert: Az igekötők aspektusjelölő szerepének vizsgálata kései ómagyar és korai középmagyar kori levelekben. Témavezető: dr. Fazakas Emese
 • II. díj: Császár Ágnes: A -hAtnék deverbális főnévképző morfopragmatikája. Egy nyelvészeti kutathatnék eredményei. Témavezető: dr. Németh Boglárka
 • III. díj: Szemes Kamilla: Az anyanyelvváltozatokhoz való viszonyulás a romániai magyar oktatás közegében. Egy partiumi esettanulmány. Témavezető: dr. Németh Boglárka

Az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK) részvételi jogot szerzett: Balló Ignác-Norbert, Császár Ágnes, Szemes Kamilla

 

Néprajz

A szakmai zsűri tagjai: dr. Peti Lehel, dr. Bakos Áron, Pál Emese, Beke András

Díjazottak:

 • I. díj:  Domokos Tímea: Egy roma pünkösdista közösség születése Csíkszentgyörgyön. Témavezető: dr. Tánczos Vilmos
 • II. díj: Koszta Rebeka: Egyszerre, annyian. Lokális stratégia egy dráguló nagyváros melletti település benépesítésére. Témavezető: dr. Szabó Árpád Töhötöm
 • III. díj: Kiss Boglárka-Klára: Keretek és nézőpontok. Az alsósófalvi farsangtemetés lokális szerepe és keretezése a médiában. Témavezető: dr. Keszeg Vilmos

Az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK) részvételi jogot szerzett: Domokos Tímea, Koszta Rebeka, Kiss Boglárka-Klára

Köszönjük a zsűrinek, a szervezőknek és a szekcióvezetőknek az áldozatos munkát!

Gratulálunk minden résztvevőnek!

 

Copyright © 2011 Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék, Magyar Nyelv és Irodalom Szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro