< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Hírek

Főoldal / Hírek, események /

13 éve

A családfamodell és következményei

Meghívó

A Társas-Kognitív Nyelvészeti Kutatócsoport,
valamint a Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportja, a DAB Nyelvészeti Munkabizottsága és a Hatvani István Szakkollégium
meghívja

 

Fehér Krisztina

A családfamodell és következményei

című előadására

 

Bár a nyelvek relatív természete vitathatatlan, a származási viszonyaik bemutatására szokásosan használt családfaábra hátterében mégis egy abszolút nyelvfogalom áll. A modell ugyanis az egyes közösségi nyelveket egy kizárólagos ősként kezelt alapnyelvre vezeti vissza, így a nyelvek alakulástörténetét nem pusztán megtévesztően jeleníti meg, de a nyelvi változásról és változatosságról sem tud ténylegesen számot adni. A családfa ágrajza a sokféle előzmény közül mindössze egy forrásnyelvet emel ki, a rekonstrukciók révén a folyamatokat hipotetikus állapotok soraként tünteti fel, az eredeti változatosságot pedig szükségszerűen homogenizálja azáltal, hogy az egybevetett alakok fölé mechanikusan mindig egyetlen általános formát rendel.
Az előadás arra vállalkozik, hogy a családfaelmélet helyébe egy a valós nyelvi folyamatokat tükröző modellt állítson. Ennek során a romantika kori nyelvhasonlítás máig alulértékelt, relatív szemléletű elveiből, valamint a 20. század ezidáig csak kevéssé méltatott, a nyelv dinamizmusára és heterogenitására alapozó rokonsági elképzeléseiből indul ki, majd ezeket továbbgondolva a nyelveknek egy olyan változó és inhomogén hálórendszerét körvonalazza, amelyben immár nem az a természetes, hogy a nyelvek egyetlen, abszolutizált ős leágazásai, hanem az, hogy bennük többféle előzmény eltérő erősségű szálai futnak egybe.

 

Helyszín:a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos III. sz. Kollégiuma (Debrecen, Egyetem t. 1., a főépület mögött), 5. emeleti előadóterem

Időpont:2011. február 21. (hétfő), 16óra

 

Az előadáson minden érdeklődőt örömmel lát a Társas-Kognitív Nyelvészeti Kutatócsoport, a Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportja, a DAB Nyelvészeti Munkabizottsága és a Hatvani István Szakkollégium.

 

Debrecen, 2011. február 17.

 

Kis  Tamás, Fehér Krisztina (a Társas-Kognitív Nyelvészeti Kutatócsoport alapító tagjai)

Rácz Anita (a Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportjának titkára)

Csűry István (a DAB Nyelvtudományi Munkabizottságának elnöke)

Szirák Péter (a Hatvani István Szakkollégium szakcsoport-vezetője)

Copyright © 2011 Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék, Magyar Nyelv és Irodalom Szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro