< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Oktatás

Főoldal / Képzési szerkezet / Mesteri képzés /

2024-04-14 11:59:18

Magiszteri záróvizsga

ZÁRÓVIZSGA

Azok a hallgatók, akik a Bölcsészettudományi Kar magyar tagozatán (a Magyar Irodalomtudományi Intézet, a Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék tanárainál) kívánják írni mesteri disszertációjukat, 2023. október 31-ig jelentkezhetnek és egyeztethetnek választott irányítótanárukkal (vagy irányítótanáraikkal). Ezt október 31., 16 óráig kell bejelenteniük a magyar intézetek titkárságán a mellékelt formanyomtatvány kitöltésévél, benyújtásával. A formanyomtataványt elektronikusan kell elküldeni Domokos Boglárkának az mtanszek@gmail.com címre. A határidőt követően a magyar tagozaton nem fogadunk el disszertációs jelentkezéseket.

FormanyomtatványPDF, DOC

Záróvizsgára csak azon végzős hallgatók jelentkezhetnek, akik az elvégzett mesteri szak előírt tantervi követelményeinek eleget tettek.

 

Tudnivalók a beiratkozásról:

 

A 2024. téli záróvizsgák időpontja:

  • a szakdolgozat intézeti benyújtásának határideje: 2024. január 19., 12 óra (A dolgozatokat pdf formátumban az mtanszek@gmail.com címre várjuk és nyomtatott formában határidőig a 102-es teremben, Domokos Boglárkánál kell leadni.) A dolgozat mellé a témavezető jóváhagyását is csatolni kell.
  • záróvizsgára való jelentkezés: 2024. január 15-22, 9-13.00 óra között.
  • záródolgozatok védése: 2024. feburár 1.

 

2024 januárjában a beiratkozás online zajlik: a szükséges iratokat szkennelt formában kell feltölteni a beiratkozó felületre.

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

1. beiratkozási űrlap (beiratkozási felület által generált);

2. születési bizonyítvány (anyakönyvi kivonat);

3. 2 darab személyazonossági igazolvány méretű (3/4-es formátumú) fénykép - a titkárságon kell leadni!;

4. a dolgozat elektronikus formátumban (pdf)

5. a jelölt nyilatkozata a tudományos irányító értékelésével (letölthető);

6. az érettségi vagy ezzel egyenértékű oklevél eredeti példánya (amennyiben az nincs a kar titkárságán);

7. az egyetemi oklevél vagy ezzel egyenértékű oklevél eredeti példánya (amennyiben az nincs a kar titkárságán);

8. a beiratkozási díj kifizetését igazoló nyugta (amennyiben esedékes);

9. a házassági oklevél másolata (ha van, és ha a jelölt szeretné, hogy a házasságkötés után felvett nevet feltüntessék az oklevelen) pl. Csapó (căs.) Szabó Rebeka Renáta;

10. az idegennyelv-ismeretet igazoló oklevél (azon magiszteri hallgatók esetében, akik sem az alapképzés, sem a magiszteri képzés során nem nyelvszakot végeztek, pl. a magyar monoszak esetében)

 

Mindazon végzettek, akik a korábban megszervezett tanulmányzáró vizsgaidőszakok egyikére sem iratkoztak be, az egyetem elvégzésétől számított három éven belül jogosultak akár a júniusi, akár a februári vizsgaidőszakban beiratkozni. Két egymást követő vizsgaidőszakban (június, február) nem kell vizsgadíjat fizetniük. Amennyiben az egyetem elvégzésétől számított három év után iratkoznak be záróvizsgára, a jelentkezőknek beiratkozási díjat kell fizetniük.

Amennyiben két egymást követő vizsgaidőszak egyikében a jelöltek tanulmányzáró vizsgája sikertelen lesz (június, február), egy későbbi vizsgaidőszakban is vizsgázhatnak, amennyiben a megállapított vizsgaköltségeket kifizetik.

 

Tudnivalók a dolgozat megírásáról és megvédéséről:

A magiszteri záróvizsga kizárólag a magiszteri dolgozat bemutatásából és megvédéséből áll.

Magiszteri dolgozatot csak főállású egyetemi oktató vezethet. A dolgozat tudományos irányítójának az illető szakterületen megszerzett doktori fokozattal kell rendelkeznie. Egy szakdolgozatot két vagy több tudományos irányító is vezethet. Ebben az esetben legalább egyiknek doktori fokozattal kell rendelkeznie. A társult oktatók akkor vezethetnek önállóan dolgozatot, ha legalább egy tanévre szól a szerződésük.

Tudományos irányító lehet egy más karon, szakon vagy tagozaton tanító egyetemi oktató is. Ebben az esetben viszont a dolgozat a hallgató szakja követelményeinek és szempontjainak kell eleget tegyen. A vizsgára jelentkező hallgató kötelessége a saját szakjára vonatkozó szakmai követelmények és szempontok előzetes megismerése, és az irányító tanár tájékoztatása ezekről. Érvényes együttműködési megállapodás esetén, és amennyiben az egyezmény előírja a kutatás területén vagy a cserediák-programban való együttműködést, valamely partneregyetemen oktató tanár is tölthet be tudományos irányítói szerepet.

A tudományos irányító kötelezettsége a hallgatóval való folyamatos együttműködés feltételeinek biztosítása, a szakdolgozat megírásának egész időtartama alatt.

Figyelem! A szakdolgozat végső változatát a záróvizsgázó hallgató 1-1 példányban kinyomtatva tudományos irányítójának, illetve a tagozati titkárságra adja le. Csak ezt követően lehet a záróvizsgára beiratkozni.
Terjedelmi követelmények: minimum 125.000 karater főszöveg (szóközökkel), legalább 50 oldal.

Azok a vizsgázók, akikről bebizonyosodik, hogy a magiszteri dolgozat teljes vagy részleges másolása által csaláshoz folyamodtak, megkerülvén a forrásokra való hivatkozás szabályait, a vizsgáról ki lesznek zárva anélkül, hogy jogosultak lennének a befizetett vizsgadíj visszaigénylésére.

A szakdolgozatra adott minősítés nemcsak annak gondolati/eszmei tartalmát tükrözi, hanem a bemutatás módját is.

A megvédés nem ismételhető meg.

A megvédés nyilvános, olyan értelemben, hogy az egyetem hallgatói és oktatói is részt vehetnek az eseményen.

 

Záróvizsgákkal kapcsolatos dokumentumok, szabályzatok

Copyright © 2011 Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék, Magyar Nyelv és Irodalom Szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro