< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Oktatás

Főoldal / Képzési szerkezet / Mesteri képzés /

2021-05-11 20:12:32

Magiszteri záróvizsga

ZÁRÓVIZSGA

Azok a hallgatók, akik a Bölcsészettudományi Kar magyar tagozatán (a Magyar Irodalomtudományi Intézet, a Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék tanárainál) kívánják írni mesteri disszertációjukat, 2020. október 30-ig jelentkezhetnek és egyeztethetnek választott irányítótanárukkal (vagy irányítótanáraikkal). Ezt október 30., 15 óráig kell bejelenteniük a magyar intézetek titkárságán a mellékelt formanyomtatvány kitöltésévél, benyújtásával. A formanyomtataványt elektronikusan kell elküldeni Lakatos Aliznak az mtanszek@gmail.com címre. A határidőt követően a magyar tagozaton nem fogadunk el disszertációs jelentkezéseket.

FormanyomtatványPDFDOC

Záróvizsgára csak azon végzős hallgatók jelentkezhetnek, akik az elvégzett mesteri szak előírt tantervi követelményeinek eleget tettek.

 

Tudnivalók a beiratkozásról:

A 2021. júniusi záróvizsgák időpontja:

  • a szakdolgozat intézeti benyújtásának határideje: 2021. június 25.
  • záróvizsgára való jelentkezés: 2021. június 14–28.
  • záródolgozatok védése: 2021. július 1.

 

 

2021 júniusában a beiratkozás online zajlik: a szükséges iratokat szkennelt formában kell elküldeni a szak titkárának.

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

1. beiratkozási űrlap (típusnyomtatvány, letölthető a kar honlapjáról);

2. születési bizonyítvány (anyakönyvi kivonat);

3. 2 darab személyazonossági igazolvány méretű (3/4-es formátumú) fénykép - a diploma átvételekor kell hozni;

4. a dolgozat elektronikus formátumban (pdf)

5. a jelölt nyilatkozata a tudományos irányító értékelésével (letölthető a kar honlapjáról);

6. az érettségi vagy ezzel egyenértékű oklevél eredeti példánya (amennyiben az nincs a kar titkárságán);

7. az egyetemi oklevél vagy ezzel egyenértékű oklevél eredeti példánya (amennyiben az nincs a kar titkárságán);

8. a beiratkozási díj kifizetését igazoló nyugta (amennyiben esedékes);

9. a házassági oklevél másolata (ha van, és ha a jelölt szeretné, hogy a házasságkötés után felvett nevet feltüntessék az oklevelen) pl. Csapó (căs.) Szabó Rebeka Renáta;

 

 

 

Mindazon végzettek, akik a korábban megszervezett tanulmányzáró vizsgaidőszakok egyikére sem iratkoztak be, az egyetem elvégzésétől számított három éven belül jogosultak akár a júniusi, akár a februári vizsgaidőszakban beiratkozni. Két egymást követő vizsgaidőszakban (június, február) nem kell vizsgadíjat fizetniük. Amennyiben az egyetem elvégzésétől számított három év után iratkoznak be záróvizsgára, a jelentkezőknek beiratkozási díjat kell fizetniük.

Amennyiben két egymást követő vizsgaidőszak egyikében a jelöltek tanulmányzáró vizsgája sikertelen lesz (június, február), egy későbbi vizsgaidőszakban is vizsgázhatnak, amennyiben a megállapított vizsgaköltségeket kifizetik.

 

Tudnivalók a dolgozat megírásáról és megvédéséről:

A magiszteri záróvizsga kizárólag a magiszteri dolgozat bemutatásából és megvédéséből áll.

Magiszteri dolgozatot csak főállású egyetemi oktató vezethet. A dolgozat tudományos irányítójának az illető szakterületen megszerzett doktori fokozattal kell rendelkeznie. Egy szakdolgozatot két vagy több tudományos irányító is vezethet. Ebben az esetben legalább egyiknek doktori fokozattal kell rendelkeznie.

Tudományos irányító lehet egy más karon, szakon vagy tagozaton tanító egyetemi oktató is. Ebben az esetben viszont a dolgozat a hallgató szakja követelményeinek és szempontjainak kell eleget tegyen. A vizsgára jelentkező hallgató kötelessége a saját szakjára vonatkozó szakmai követelmények és szempontok előzetes megismerése, és az irányító tanár tájékoztatása ezekről. Érvényes együttműködési megállapodás esetén, és amennyiben az egyezmény előírja a kutatás területén vagy a cserediák-programban való együttműködést, valamely partneregyetemen oktató tanár is tölthet be tudományos irányítói szerepet.

A tudományos irányító kötelezettsége a hallgatóval való folyamatos együttműködés feltételeinek biztosítása, a szakdolgozat megírásának egész időtartama alatt.

Figyelem! A szakdolgozat végső változatát a záróvizsgázó hallgató 1-1 példányban kinyomtatva tudományos irányítójának, illetve a tagozati titkárságra adja le. Csak ezt követően lehet a záróvizsgára beiratkozni. (2021 februárjában csak elektronikusan kell elküldeni a dolgozatot az mtanszek@gmail.com címre.)
Terjedelmi követelmények: minimum 125.000 karater főszöveg (szóközökkel), legalább 50 oldal.

Azok a vizsgázók, akikről bebizonyosodik, hogy a magiszteri dolgozat teljes vagy részleges másolása által csaláshoz folyamodtak, megkerülvén a forrásokra való hivatkozás szabályait, a vizsgáról ki lesznek zárva anélkül, hogy jogosultak lennének a befizetett vizsgadíj visszaigénylésére.

A szakdolgozatra adott minősítés nemcsak annak gondolati/eszmei tartalmát tükrözi, hanem a bemutatás módját is.

A megvédés nem ismételhető meg.

A megvédés nyilvános, olyan értelemben, hogy az egyetem hallgatói és oktatói is részt vehetnek az eseményen.

 

Záróvizsgákkal kapcsolatos dokumentumok, szabályzatok

Copyright © 2011 Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék, Magyar Nyelv és Irodalom Szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro