< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Oktatás

Főoldal / Képzési szerkezet / alapképzés 2017 /

2020-01-20 04:37:59

Felvételi

A 2019. NYÁRI FELVÉTELI VIZSGA ESEMÉNYNAPTÁRA

 • beiratkozás: 2019. július 16–19.*
 • nyelvi kompetenciát felmérő vizsga: 2019. július 23.
 • eredmények közzététele: 2019. július 25.
 • óvások benyújtása: 2019. július 25.
 • beiratkozási szándék megerősítése: 2019. július 27–29.
 • végső eredmények közzététele: 2019. július 31.

 

* A beiratkozást kötelező módon megelőzi az előiratkozás, melyet itt lehet megtenni: https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/

A 2019. ŐSZI FELVÉTELI VIZSGA ESEMÉNYNAPTÁRA

 • beiratkozás: 2019. szeptember 11–12.*
 • nyelvi kompetenciát felmérő vizsga: 2019. szeptember 13.
 • eredmények közzététele: 2019. szeptember 15.
 • óvások benyújtása: 2019. szeptember 1516.
 • beiratkozási szándék megerősítése: 2019. szeptember 17–18.
 • végső eredmények közzététele: 2019. szeptember 20.

 

BEISKOLÁZÁSI SZÁMOK (ŐSZI FELVÉTELI)

 

TANDÍJMENTES helyek

TANDÍJAS helyek  

magyar főszak

15

46

magyar önálló szak

-

20

magyar nyelvű összehasonlító

és világirodalom szak

a választott főszak helyeinek függvényébena választott főszak helyeinek függvényében
magyar mellékszaka választott főszak helyeinek függvényébena választott főszak helyeinek függvényében

 

A román és az idegen nyelvek és irodalmak (angol, német francia, orosz, oalsz, finn, spanyol, norvég, ukrán, kínai, japán stb.) főszak mellé felvehető a magyar nyelvű összehasonlító és világirodalom szak vagy a magyar mellékszak. Ebben az esetben a tandíjmentes és a tandíjas helyek száma az adott főszaktól függ.

 

Miből áll a felvételi a magyar nyelv és irodalom, illetve magyar nyelvű összehasonlító és világirodalom szakon?

 

Az önálló magyar szakra (monoszakra) felvételizők másfél órás magyar helyesírási és szövegértési szintfelmérőt töltenek ki (tételminta). Ez teszi ki a felvételi jegy felét. A másik fele az érettségi átlag.

 

A magyar főszakra felvételizők (azaz a jövendő magyar nyelv és irodalomangol, német, francia, olasz, spanyol, finn, norvég, orosz, koreai, kínai, héber, latin, illetve magyar nyelv és irodalommagyar nyelvű világ- és összehasonlító irodalom szakosok) másfél órás magyar helyesírási és szövegértési szintfelmérőt töltenek ki: ez teszi ki a felvételi jegy felét (tételminta). Ezt követően egy választott világnyelven (angol, francia, német, orosz, olasz vagy spanyol) esszét írnak megadott témakörben. Az esszére a felvételizők nem kapnak jegyet, csupán átment / nem ment át minősítést. A felvételi jegy másik felét az érettségi átlag teszi ki.

 

A román vagy idegen nyelv (angol, francia, német, orosz, spanyol, olasz, finn, koreai, japán, kínai, norvég, ukrán) főszakmagyar nyelv és irodalom mellékszakra és a román vagy idegen nyelv főszakmagyar nyelvű összehasonlító és világirodalom mellékszakra felvételizők csupán a választott főszakjukból vizsgáznak. Ha a választott idegen nyelv főszakot kezdő szintről  kívánják felvenni (erre a francia, orosz, spanyol, olasz, finn, koreai, japán, kínai, norvég és ukrán nyelvek esetében van lehetőség), akkor az adott nyelv helyett egy válaszott világnyelvből (angol, francia, német, orosz, olasz, spanyol) kell vizsgázniuk. Amennyiben a román nyelv és irodalom főszakkal párosítanák a magyar mellékszakot, a főszak szintfelmérőjét követően a fent említett esszét kell megírni valamely világnyelven. Ez utóbbira nem kapnak jegyet, csupán átment / nem ment át minősítést.

 

A szakpárosításokról a KÍNÁLAT menüpont alatt olvashatnak bővebben.

 

A beiratkozás és a beiratkozási szándék megerősítése csak Kolozsváron, a Bölcsészkaron (Horea út, 31. szám) bonyolítható le 9.00–14.00 óra között személyesen.

 

A tandíjas helyek visszaigazolásának feltétele a tandíj első részletének kifizetése. Amennyiben a hallgató a visszaigazolás után átkerül tandíjmentes helyre, a tanév elején kérelmezheti a befizetett összeg visszafizetését.

 

A felvételire való iratkozáshoz szükséges iratok:

1. az érettségi oklevél és a középiskolai törzskönyvi kivonat eredetiben és másolatban (vagy hitelesített másolatuk, amennyiben a hallgató más karon is felvételizik); a 2019-ben érettségizők számára a még ki nem állított oklevelet helyettesíti az iskola által kiadott igazolás;
2. születési bizonyítvány (anyakönyvi kivonat) másolata és az eredeti felmutatásra, vagy  hitelesített  másolat;
3. az iskolaorvos vagy háziorvos által kiállított orvosi igazolás eredetiben;
4. 2 darab személyazonossági igazolvány méretű (3/4-es formátumú) fénykép;
5. az iratkozási díj kifizetését igazoló nyugta (vagy a díj kifizetése alól való felmentéshez igazoló iratok);**
6. előiratkozás után generált űrlap nyomtatva (kétoldalasan), aláírva;
7. személyi igazolvány másolata;
8. a személyes adatokra vonatkozó nyilatkozat;
9. tantárgyversenyen elért helyezés vagy nyelvvizsga oklevele eredetiben és másolatban, amennyiben aktuális***;
10. átlátszó műanyag fólia.
 
*   Amennyiben a hallgató felvételt nyer államilag támogatott helyre, az érettségi oklevél és a hozzá tartozó törzskönyvi kivonat eredeti példányát a Bölcsészettudományi Kar titkársága őrzi a karról való kiiratkozásig.
** Lásd részletesebben a felvételi tájékoztatóban.
A valamely más szakon egyetemi oklevelet szerzett felvétélizők iratcsomójának összetétele részben eltér a fent jelzettektől. Kérem, ellenőrizzék a kari felvételi tájékoztatóban.

A részletes kari felvételi tájékoztató innen tölthető le (román nyelven).

*** A felvételi vizsga magyar nyelv és irodalom önálló szakra, illetve főszakra kiváltható a középiskolai évek alatt valamely tantárgyversen elért eredménnyel, az idegen nyelvből való felvételi vizsga pedig nyelvvizsgával pótolható. Itt látható a versenyek és nyelvvizsgák listája:

OLIMPIÁK

1. Nemzetközi szintű olimpiák:  I., II. III. díj, dicséret

2. Országos szintű: I. díj

MÁS elfogadott versenyek ÉS helyezések

 Magyar nyelv és irodalom

1. Implom József helyesírási verseny, Kárpát-medencei döntő (Gyula): első 6 helyezett

2. Kazinczy Szép Magyar Beszéd verseny, Kárpát-medencei döntő (Győr): első 6 helyezett

3. Édes Anyanyelvünk nyelvhasználati verseny, országos döntő (Sátoraljaújhely): első 6 helyezett

4. Alternatív irodalmi verseny (Szováta): első 3 helyezett

5. Hermészkedő irodalmi verseny, döntő: első 3 helyezett

6. Tudományos Diákkörök Erdélyi Konferenciája (TUDEK): első 3 helyezett

NYELVVIZSGÁK

AngolNémetFranciaOlaszSpanyol

1. Cambridge CAE: A

2. Cambridge CPE: A, B, C

3. IELTS: 7,5–9

4. TOEFL iBT: 110–120

1. DSD: C1

2. ÖSD: C1, C2

3. Goethe Zertifikat: C1, C2

4. ZOP: C2

5. KDS: C2

6. GDS: C2+

1. DALF: C1, C2

2. TCF: C1, C2

3. TEF: C1, C2

1. CILS: C1, C2

2. CELI 4: C1; CELI 5: C2

DELE: C1, C2

 

SZÁLLÁSLEHETŐSÉG A FELVÉTELI IDEJÉN

 

Azon jelentkezők figyelmébe, akik nem rendelkeznek román állampolgársággal, és tanulmányaikat külfödön végezték:

A felvételi vizsgára való beiratkozás kizáró jellegű feltétele a külföldön végzett tanulmányok előzetes elismertetése. Erre vonatkozó információkat angol nyelven a Nemzetközi Kapcsolatok Osztály honlapján találnak.

 

A felvételi vizsgával kapcsolatos további információkat a kar erre vonatkozó szabályzatában talál:

 

.

 

A 2019. FELVÉTELI VIZSGA EREDMÉNYEI

Elérhetővé váltak a magyar nyelv és irodalom főszakra, illetve önálló alapképzés szakra felvételizők eredményei.
 
A sikeres felvételizőket kérjük, ne feledjék el megerősíteni szándékukat szombaton, vasárnap és hétfőn, másként elveszítik a felvételin megszerzett helyeiket. A szándék megerősítése személyesen történik, feltételezi az érettségi oklevél és törzskönyvi kivonat eredetijének benyújtását, illtve a tanulmányi keretszerződés megkötését. A keretszerződést két példányban kell benyújtani, kétoldalasra (duplex) nyomtatva. Részletek a felvételi szabályzatban, valamint a kari honlapon.
 
A felvételi végső eredményei itt tekinthetők meg: magyar nyelv és irodalom főszak, önálló magyar szak.
 
Gratulálunk új hallgatóinknak, akik sikerrel vették a megmérettetést!

 

A 2018. FELVÉTELI VIZSGA EREDMÉNYEI

A kar más szakjainak listái itt tekinthetőek meg.

A táblázatban az A jelöli a tandíjmentes, a B a tandíjas felvételizőket.

 

Copyright © 2011 Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék, Magyar Nyelv és Irodalom Szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro