< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Oktatás

Főoldal / Képzési szerkezet / alapképzés 2017 /

2022-06-27 12:37:01

Felvételi

A beiratkozás kizárólag online történik a beiratkozó felületen.

A felvételi díjat is az online felületen kell kifizetni.

 

FONTOS!

Több főszakra (vagy önálló szakra) való jelentkezés esetén külön dossziét kell létrehozni az online felületen, és a felvételi díjat is többször kell kifizetni.

Magyar nyelvű eligazítás (felvételi időszakban 9 és 14 óra között):

Domokos Boglárka-Orsolya: mtanszek@gmail.com

 

A 2022. NYÁRI FELVÉTELI VIZSGA ESEMÉNYNAPTÁRA

 • beiratkozás: 2022. július 11–17.
 • eredmények közzététele: 2022. július 20.
 • óvások benyújtása: 2022. július 20–21.
 • beiratkozási szándék megerősítése: 2022. július 23–25.
 • végső eredmények közzététele: 2022. július 28.

 

A 2022. ŐSZI FELVÉTELI VIZSGA ESEMÉNYNAPTÁRA

 • beiratkozás: 2022. szeptember 12–14.
 • eredmények közzététele: 2022. szeptember 16.
 • óvások benyújtása: 2022. szeptember 1617.
 • beiratkozási szándék megerősítése: 2022. szeptember 18–19.
 • végső eredmények közzététele: 2022. szeptember 22.

 

BEISKOLÁZÁSI SZÁMOK (2022. nyári felvételi)

 

TANDÍJMENTES helyek

TANDÍJAS helyek  

magyar főszak

46

50

magyar önálló szak

10

40

magyar nyelvű összehasonlító

és világirodalom szak

a választott főszak helyeinek függvényébena választott főszak helyeinek függvényében
magyar mellékszaka választott főszak helyeinek függvényébena választott főszak helyeinek függvényében

 

A román és az idegen nyelvek és irodalmak (angol, német francia, orosz, olasz, finn, spanyol, norvég, ukrán, kínai, japán, portugál stb.) főszak mellé felvehető a magyar nyelvű összehasonlító és világirodalom szak vagy a magyar mellékszak. Ebben az esetben a tandíjmentes és a tandíjas helyek száma az adott főszaktól függ.

 

Miből áll a felvételi a magyar nyelv és irodalom, illetve magyar nyelvű összehasonlító és világirodalom szakon?

 

2022-ben nincs felvételi vizsga. A felvételi a beiratkozáskor benyújtott iratcsomó alapján történik. A felvételi jegy felét az érettségi átlag, a másik felét pedig a középiskolai tanévek átlaga teszi ki.

 

 

A szakpárosításokról a KÍNÁLAT menüpont alatt olvashatnak bővebben.

 

A beiratkozás és a beiratkozási szándék megerősítése csak a felvételiző személyes e-mail címéről bonyolítható le a beiratkozó felületen.

 

A tandíjas helyek visszaigazolásának feltétele a tandíj első részletének kifizetése. Amennyiben a hallgató a visszaigazolás után átkerül tandíjmentes helyre, a tanév elején kérelmezheti a befizetett összeg visszafizetését.

 

A felvételire való iratkozáshoz szükséges iratok:

1. az érettségi oklevél és a középiskolai törzskönyvi kivonat; a 2022-ben érettségizők számára a még ki nem állított oklevelet helyettesíti az iskola által kiadott igazolás;
2. születési bizonyítvány (anyakönyvi kivonat);
3. személyi igazolvány;
4. a személyes adatok kitöltése után generált űrlap aláírt változata;
5. a személyes adatokra vonatkozó nyilatkozat;
6. az iskolaorvos vagy háziorvos által kiállított orvosi igazolás;
7. a tantárgyversenyen elért helyezés oklevele, amennyiben aktuális;
8. a nyelvvizsgadiploma, amennyiben aktuális;
9. az iratkozási díj kifizetését igazoló nyugta, amennyiben NEM a beiratkozási felületen volt kifizetve (vagy a díj kifizetése alól való felmentéshez igazoló iratok);**
10. igazolás arról, hogy hány tanévben részesült tandíjmentes egyetemi oktatásban, amennyiben aktuális;
8. tantárgyversenyen elért helyezés vagy nyelvvizsga oklevele eredetiben és másolatban, amennyiben aktuális***;
11. beiratkozási űrlap a mellékszak megnevezésével (Fișă înscriere segment B).
 
 
*   Amennyiben a hallgató felvételt nyer államilag támogatott helyre, az érettségi oklevél és a hozzá tartozó törzskönyvi kivonat eredeti példányát a Bölcsészettudományi Kar titkársága őrzi a karról való kiiratkozásig.
** Lásd részletesebben a felvételi tájékoztatóban.
A valamely más szakon egyetemi oklevelet szerzett felvétélizők iratcsomójának összetétele részben eltér a fent jelzettektől. Kérem, ellenőrizzék a kari felvételi tájékoztatóban.

A részletes kari felvételi tájékoztató innen tölthető le (román nyelven).

*** A kisebb felvételi jegy (az érettségi vizsga vagy a középiskolai évek tanulmányi átlaga) magyar nyelv és irodalom önálló szakra, illetve főszakra kiváltható a középiskolai évek alatt valamely tantárgyversen elért eredménnyel, az idegen nyelvből való felvételi jegy pedig nyelvvizsgával pótolható. Ez esetben a kisebb jegyet 10-es érdemjegy váltja fel. Itt látható a versenyek és nyelvvizsgák listája:

OLIMPIÁK

1. Nemzetközi szintű olimpiák:  I., II. III. díj, dicséret

2. Országos szintű: I. díj

MÁS elfogadott versenyek ÉS helyezések

 Magyar nyelv és irodalom

1. Implom József helyesírási verseny, Kárpát-medencei döntő (Gyula): első 6 helyezett

2. Kazinczy Szép Magyar Beszéd verseny, Kárpát-medencei döntő (Győr): első 6 helyezett

3. Édes Anyanyelvünk nyelvhasználati verseny, országos döntő (Sátoraljaújhely): első 6 helyezett

4. Alternatív irodalmi verseny (Szováta): első 3 helyezett

5. Hermészkedő irodalmi verseny, döntő: első 3 helyezett

6. Tudományos Diákkörök Erdélyi Konferenciája (TUDEK): első 3 helyezett

NYELVVIZSGÁK

Angol:

 •         Cambridge CAE – A (C2)
 •         Cambridge CPE – A, B, C (C2)
 •         IELTS: 7,5–9 (C2)
 •         Pearson EDI Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2) Pearson JETSET Level 7 (C2; minimum 135 pont)
 •         Level 4 Pearson LCCI English for Business Pearson LCCI IQ English for Business Level 4 (C2; minimum 184 pont)
 •         Pearson Edexcel Level 3 Certificate in ESOL International Pearson Test of English (PTE) General Level 5 (C2; minimum 76 pont)
 •         TRINITY Integrated Skills in English TRINITY ISE IV (C2)
 •         City and Guilds International English for Speakers of Other Languages The International ESOL Diploma (IESOL) (C2)
 •         Examination for the Certificate of Proficiency in English (Cambridge Michigan) ECPE (C2)
 •         Ascentis Anglia ESOL Ascentis Anglia ESOL (C2)
 •        ALPHA (C2; minimum 28 pont)

Francia:

 •         DALF – C1, C2
 •         TCF – C1, C2
 •         TEF – C1, C2

Német:

 •         DSD – C1
 •         ÖSD – C1
 •         Goethe Zertifikat – B2, C1
 •       GDS – C2
 •       TestDaF: TDN 4, TDN 5
 •       telc Deutsch – C1

Olasz:

 •         CILS – C1, C2
 •         CELI 4 – C1; CELI 5 – C2

Spanyol: DELE – C1, C2

Kínai: Chinese Proficiency Test (HSK), 3. szint

Koreai: TOPIK I (1. és 2. szint), TOPIK II (3., 4., 5. és 6. szint)

Portugál: CAPLE – C1

 

SZÁLLÁSLEHETŐSÉG A FELVÉTELI IDEJÉN

 

Azon jelentkezők figyelmébe, akik nem rendelkeznek román állampolgársággal, és tanulmányaikat külfödön végezték:

A felvételi vizsgára való beiratkozás kizáró jellegű feltétele a külföldön végzett tanulmányok előzetes elismertetése. Erre vonatkozó információkat angol nyelven a Nemzetközi Kapcsolatok Osztály honlapján találnak.

 

A felvételi vizsgával kapcsolatos további információkat a kar erre vonatkozó szabályzatában talál:

 

 

A 2021. FELVÉTELI EREDMÉNYEI

Elérhetővé váltak a magyar nyelv és irodalom főszakra, illetve önálló alapképzés szakra felvételizők végső eredményei.
 
 
Gratulálunk új hallgatóinknak, akik sikerrel vették a megmérettetést!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2011 Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék, Magyar Nyelv és Irodalom Szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro