< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Oktatás

Főoldal / Képzési szerkezet / alapképzés 2017 /

2019-03-27 01:39:34

Felvételi

A 2018. NYÁRI FELVÉTELI VIZSGA ESEMÉNYNAPTÁRA

  • beiratkozás: 2018. július 11–13. és 16.*
  • nyelvi kompetenciát felmérő vizsga: 2018. július 18.
  • eredmények kifüggesztése: 2018. július 20.
  • óvások benyújtása: 2018. július 21.
  • beiratkozási szándék megerősítése: 2018. július 23–25.

 

* A beiratkozást kötelező módon megelőzi az előiratkozás, melyet itt lehet megtenni: https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/

 

Elérhetővé váltak a magyar nyelv és irodalom főszakra, illetve önálló alapképzés szakra felvételizők eredményei.
 
A sikeres felvételizőket kérjük, ne feledjék el megerősíteni szándékukat hétfőn, kedden és szerdán, másként elveszítik a felvételin megszerzett helyeiket. A szándék megerősítése személyesen történik, feltételezi az érettségi oklevél és törzskönyvi kivonat eredetijének benyújtását, illtve a tanulmányi keretszerződés megkötését. A keretszerződést két példányban kell benyújtani, kétoldalasra (duplex) nyomtatva. Részletek a felvételi szabályzatban, valamint a kari honlapon.
 
Gratulálunk új hallgatóinknak, akik sikerrel vették a megmérettetést!

 

A 2018. ŐSZI FELVÉTELI VIZSGA ESEMÉNYNAPTÁRA

  • beiratkozás: 2018. szeptember 10–11.*
  • nyelvi kompetenciát felmérő vizsga: 2018. szeptember 13.
  • eredmények kifüggesztése: 2018. szeptember 14.
  • óvások benyújtása: 2018. szeptember 15.
  • beiratkozási szándék megerősítése: 2018. szeptember 16–17.

 

A 2017. FELVÉTELI VIZSGA EREDMÉNYEI

A kar más szakjainak listái itt tekinthetőek meg.

A táblázatban az A jelöli a tandíjmentes, a B a tandíjas felvételizőket.

 

BEISKOLÁZÁSI SZÁMOK 2018.

 

TANDÍJMENTES helyek

TANDÍJAS helyek  

magyar főszak

47

50

magyar önálló szak

9

21

magyar nyelvű összehasonlító

és világirodalom szak

a választott főszak helyeinek függvényébena választott főszak helyeinek függvényében
magyar mellékszaka választott főszak helyeinek függvényébena választott főszak helyeinek függvényében

 

A román és az idegen nyelvek és irodalmak (angol, német francia, orosz, oalsz, finn, spanyol, norvég, ukrán, kínai, japán stb.) főszak mellé felvehető a magyar nyelvű összehasonlító és világirodalom szak vagy a magyar mellékszak. Ebben az esetben a tandíjmentes és a tandíjas helyek száma az adott főszaktól függ.

 

Miből áll a felvételi a magyar nyelv és irodalom, illetve magyar nyelvű összehasonlító és világirodalom szakon?

 

Az önálló magyar szakra (monoszakra) felvételizők másfél órás magyar helyesírási és szövegértési szintfelmérőt töltenek ki (tételminta). Ez teszi ki a felvételi jegy felét. A másik fele az érettségi átlag.

 

A magyar főszakra felvételizők (azaz a jövendő magyar nyelv és irodalomangol, német, francia, olasz, spanyol, finn, norvég, orosz, koreai, kínai, héber, latin, illetve magyar nyelv és irodalommagyar nyelvű világ- és összehasonlító irodalom szakosok) másfél órás magyar helyesírási és szövegértési szintfelmérőt töltenek ki: ez teszi ki a felvételi jegy felét (tételminta). Ezt követően egy választott világnyelven (angol, francia, német, orosz, olasz vagy spanyol) esszét írnak megadott témakörben. Az esszére a felvételizők nem kapnak jegyet, csupán átment / nem ment át minősítést. A felvételi jegy másik felét az érettségi átlag teszi ki.

 

A román vagy idegen nyelv (angol, francia, német, orosz, spanyol, olasz, finn, koreai, japán, kínai, norvég, ukrán) főszakmagyar nyelv és irodalom mellékszakra és a román vagy idegen nyelv főszakmagyar nyelvű összehasonlító és világirodalom mellékszakra felvételizők csupán a választott főszakjukból vizsgáznak. Ha a választott idegen nyelv főszakot kezdő szintről  kívánják felvenni (erre a francia, orosz, spanyol, olasz, finn, koreai, japán, kínai, norvég és ukrán nyelvek esetében van lehetőség), akkor az adott nyelv helyett egy válaszott világnyelvből (angol, francia, német, orosz, olasz, spanyol) kell vizsgázniuk. Amennyiben a román nyelv és irodalom főszakkal párosítanák a magyar mellékszakot, a főszak szintfelmérőjét követően a fent említett esszét kell megírni valamely világnyelven. Ez utóbbira nem kapnak jegyet, csupán átment / nem ment át minősítést.

 

A szakpárosításokról a KÍNÁLAT menüpont alatt olvashatnak bővebben.

 

A beiratkozás és a beiratkozási szándék megerősítése csak Kolozsváron, a Bölcsészkaron (Horea út, 31. szám) bonyolítható le 9.00–14.00 óra között személyesen.

 

A felvételi vizsga magyar nyelv és irodalom önálló szakra, illetve főszakra kiváltható a középiskolai évek alatt valamely tantárgyversen elért eredménnyel. A elfogadott versenyek, helyezések részletes leírása a kari felvételi tájékoztató G. és H. részeiben olvasható. Ugyane tájékoztató I. részében a más szakokra való iratkozáskor felvételi vizsgát kiváltó nyelvvizsák leírása olvasható.

A részletes kari felvételi tájékoztató innen tölthető le (román nyelven).

A felvételire való iratkozáshoz szükséges iratok:

1. az érettségi oklevél és a középiskolai törzskönyvi kivonat eredetiben és másolatban (vagy hitelesített másolatuk, amennyiben a hallgató más karon is felvételizik); a 2018-ban érettségizők számára a még ki nem állított oklevelet helyettesíti az iskola által kiadott igazolás;
2. születési bizonyítvány (anyakönyvi kivonat) másolata és az eredeti felmutatásra, vagy  hitelesített  másolat; 
3. orvosi igazolás eredetiben;
4. 2 darab személyazonossági igazolvány méretű (3/4-es formátumú) fénykép;
5. az iratkozási díj kifizetését igazoló nyugta (vagy a díj kifizetése alól való felmentéshez igazoló iratok);**
6. előiratkozás után generált űrlap nyomtatva (kétoldalasan), aláírva;
7. személyi igazolvány másolata;
9. átlátszó műanyag fólia.
 
*   Amennyiben a hallgató felvételt nyer államilag támogatott helyre, az érettségi oklevél és a hozzá tartozó törzskönyvi kivonat eredeti példányát a Bölcsészettudományi Kar titkársága őrzi a karról való kiiratkozásig.
** Lásd részletesebben a felvételi tájékoztatóban.
A valamely más szakon egyetemi oklevelet szerzett felvétélizők iratcsomólyának összetétele részben eltér a fent jelzettektől. Kérem, ellenőrizzék a kari felvételi tájékoztatóban.

A részletes kari felvételi tájékoztató innen tölthető le (román nyelven).

A tandíjas helyek visszaigazolásának feltétele a tandíj első részletének kifizetése. Amennyiben a hallgató a visszaigazolás után átkerül tandíjmentes helyre, a tanév elején kérelmezheti a befizetett összeg visszafizetését.

SZÁLLÁSLEHETŐSÉG A FELVÉTELI IDEJÉN

 

A felvételi vizsgával kapcsolatos további információkat a kar erre vonatkozó szabályzatában talál:

 

Azon jelentkezők figyelmébe, akik nem rendelkeznek román állampolgársággal, és tanulmányaikat külfödön végezték!

A felvételi vizsgára való beiratkozás kizáró jellegű feltétele a külföldön végzett tanulmányok előzetes elismertetése. Erre vonatkozó információkat angol nyelven a Nemzetközi Kapcsolatok Osztály honlapján találnak.

 

Copyright © 2011 Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék, Magyar Nyelv és Irodalom Szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro