< Înapoi la pagina specializării

Magyar Română English

Pagina principală /

Studii

ETAPA I – CALENDAR 

■        înscrierea candidaţilor:  15-19 iulie 2015

■        examen – proba scrisă:  21 iulie 2015

■        afişarea rezultatelor / depunerea contestaţiilor:  24 iulie 2015

■        confirmarea locurilor:  26-28 iulie 2015

■        afişarea listelor finale:  31 iulie 2015

 

Regulament admitere

Modele teste admitere licenţă

Limba şi literatura maghiară (A)

Limba şi literatura maghiară monospecializare

Rezultate finale 2014 licenţă

- Limba şi literatura maghiară (A) sesiunea iulie 2014

- Limba şi literatura maghiară monospecializare sesiunea septembrie 2014

 

- Limba şi literatura maghiară (A) sesiunea iulie 2014

Limba și literatura maghiară monospecializare sesiunea septembrie 2014


Tematica şi bibliografie admitere masterat

 

Lingvistică:

Fóris Ágota: Kutatásról nyelvészeknek. Bevezetés a tudományos kutatás módszertanába. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2008. A következő fejezetek: 2. A tudományos kutatás osztályozása (41–66.); 3. A tudományos kutatás legfontosabb fogalmai (67–112.); 4. Az adatgyűjtés és adatfeldolgozás általános módszerei (113–141); 5. Publikáció – a kutatási eredmények közlése (143–183.)

Kálmán László – Trón Viktor: Bevezetés a nyelvtudományba. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2007.

 

Literatură:

Az olvasás hermeneutikai problémáitól az olvasás térszerűségéig

Hans Georg Gadamer: Az “eminens szöveg“ és igazsága. In Bókay – Vilcsek – Szamosi – Sári (szerk.): A posztmodern irodalomtudomány kialakulása. Szöveggyűjtemény. Osiris, Budapest, 2002. 229 – 234.

Hans Ulrich Gumbrecht: A jelenlét előállítása. Amit a jelentés nem közvetít. Ráció Kiadó – Historia Litteraria Alapítvány, Budapest, 2010. 58 – 76. (Részlet a Túl a jelentésen. Pozíciók és fogalmak mozgásban c. fejezetből)

Minor irodalmak

 Papp Ágnes Klára: A csirkepaprikás-elmélettől a töltöttkáposzta-modellig. A kisebbségi irodalom újraértelmezési lehetőségei a posztkoloniális kritika tükrében. Bárka 2010/3. 67–73. http://www.barkaonline.hu/kritika/1538-a-csirkepaprikastol-a-toeltoettkaposztaig

Csehy Zoltán: A kegyetlen tengerfenék. Homotematikus síkok és a nemi ambivalencia mintázatai a modern és a kortárs költészetben. I–II–III. Műút, 2013. július.

http://www.muut.hu/?p=2613

http://www.muut.hu/?p=2623

http://www.muut.hu/?p=2632

Az emlékezet: helyek és technikák

Kiss  Farkas  Gábor:  Ars  memoriae  a  15–16.  századi  Magyarországon = Emlékezet és devóció a régi magyar irodalomban, szerk. Balázs Mihály, Gábor Csilla, Kolozsvár, Egyetemi Műhely Kiadó, 2004, 13–42.

http://www.iti.mta.hu/Emlekezet-kotet.pdf

Pierre Nora:  Emlékezet és történelem között. Aetas, 1999/3–4, 3–16 http://www.multesjovo.hu/hu/aitdownloadablefiles/download/aitfile/aitfile_id/476/)

Az irodalom változó érzékelése: szövegek, használatok, nézetek az 1700–1919 közötti időszakban

Takáts József, Arany János szokásjogi gondolkodása. ItK 2002/3-4., 295-313.

http://www.itk.iti.mta.hu/megjelent/2002-34/takats.pdf

Takáts József: A kultuszkutatás és az új elméletek. Holmi, 2002/12 ,1534–1544

http://www.kultuszok.hu/tanulm.php  

 

Rezultate finale 2014 masterat

Studii de lingvistică şi literatură maghiară

Copyright © 2011 Catedra de Limba Maghiară şi Lingvistică Generală, Specializarea de Limba şi Literatura Maghiară, Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca

Site creat de Weblap.ro