< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Magunkról

Főoldal / Doktorandusok /

Both Csaba Attila

Születési hely és idő: Sepsiszentgyörgy, 1993. június 26.

Email: bothcsabaattila@gmail.com

Fogadóóra (2017/2018-as tanév, II. szemeszter): páratlan hét, csütörtök 8-10 (102-es tanári szoba), előzetes bejelentkezés alapján

Tanulmányok:

2017-től: Hungarológiai Doktori Iskola, Babeş−Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

2015−2017: Magyar nyelvészeti és irodalomtudományi szak, mesterképzés, Babeş−Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár (szakdolgozat címe: Magyardécse nyelvjárástudományi vizsgálata, irányító dr. Benő Attila)
2012−2015: Fordító és tolmács szak (magyar-román szakirány), Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Marosvásárhely (szakdolgozat címe: Adaptarea fonetică a cuvintelor împrumutate din limba maghiară, irányítók: dr. Doina Butiurcă és dr. Suba Réka)
2008–2012 : Mikes Kelemen Elméleti Líceum, Sepsiszentgyörgy
 

Oktatott tantárgyak:

2017-től: Magyar mint idegen nyelv (gyakorlat) – BBTE, BTK, fakultatív tárgy

2018-tól: Alkalmazott szociolingvisztika (szeminárium) – BBTE, BTK, Magyar nyelv és irodalom szak

 

Tagság: International Phonetic Association (IPA)

 

Nyelvismeret:

magyar – anyanyelv

román – C2 (felsőfok)

angol – B2 (középfok)

dán – A2 (alapfok)

német – A2 (alapfok)

 

Konferenciák:

2017. május – Nyelvjárássziget-e a mezőségi Magyardécse?  Trans-linguistica 4. Többnyelvűség Európában, Marosvásárhely

2016. december – Tematikus nap a magyar mint idegen nyelv oktatása kapcsán (szakmai tanácskozás), Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest

2016. szeptember – Hangtani izoglosszák a székelyföldi magyar nyelvjárásokban. 19. Élőnyelvi Konferencia, Marosvásárhely

2015. szeptember – Magánhangzórendszerek vizsgálata Háromszéken. 6. Dialektológiai Szimpozion, Szombathely

2015. május – Adaptarea fonetică a cuvintelor împrumutate din limba maghiară. Trans-linguistica 3. Nyelvi és kulturális érintkezések interdiszciplináris keretben, Marosvásárhely

2014. december – Cazurile nominale ale limbii maghiare în limba română. International Scientific Conference Communication, Context, Interdisciplinarity – 3rd edition, Marosvásárhely

2014. szeptember – A sztenderd hatása a háromszéki magyar nyelvjárásokra. 18. Élőnyelvi Konferencia, Nyitra, Szlovákia

2014. április – A román és magyar nyelvészeti terminológia néhány aspektusának vizsgálata. XXIV. MANYE-Kongresszus, Kolozsvár

2013. december – Fazkas Noémi – Both Csaba Attila. Linguistic norm and language contact: The case of Hungarian language in Romania. International Scientific Conference Literature, Discourse and Multicultural Dialogue, Marosvásárhely

2013. május – Hangtani változások a háromszéki magyar nyelvjárásban. Trans-linguistica 2. Nyelvi sokszínűség Európában, Marosvásárhely

 

Egyéb szakmai tevékenység, díjak, elismerések:

2015-2016. Kutatói ösztöndíj. Babeș–Bolyai Tudományegyetem: Hangtani izoglosszák a háromszéki magyar nyelvjárásokban (irányító dr. Fazakas Emese, BBTE BTK)

2015. XXXII. OTDK, különdíj: Néhány háromszéki nyelvjárási jelenség diakrón vizsgálata (irányító dr. Fazakas Noémi, Sapientia EMTE, Marosvásárhelyi kar)

2014. Márton Áron Kutatói Szakkollégiumi ösztöndíj: Nyelvhasználat Háromszéken – a román nyelv hatásai (irányítók dr. Bodó Csanád, ELTE, BTK és Szoták Szilvia)

2014. Első díj. Anyanyelvápolók Szövetsége Élő tájnyelvek. A magyar nyelv táji gazdagsága c. pályázat (irányító dr. Vargha Fruzsina Sára, ELTE, BTK)

 

Publikációk

§  tanulmányok:

Mit tudhatunk meg Oklándról a nyelvjárástudomány perspektívájából? In. Benő Attila – Fazakas Emese szerk. Stilus virum arguit. Köszöntő kötet Máthé Dénes 65. születésnapjára. Egyetemi Műhely Kiadó – Bolyai Társaság, Kolozsvár, 2017. 115–125.

Phonological Phenomena of Hungarian Loanwords in Romanian language. Acta Universitatis Sapientiae, Philologica, 8, 3, 2016. 117–126.

Nyelvjárási jelenségek a romániai magyar audiovizuális médiában. In. Pletl Rita szerk. Anyanyelvi beszédkultúra a romániai magyar audiovizuális sajtóban. Ábel Kiadó, Kolozsvár, 2016. 79–100.

A magyar nyelvjárások helye a korszerű oktatásban. Magiszter XIV., 3. 121–124.

Phonetic Adaptation of Hungarian Loanwords in Romanian. The Adaptation of Stop Sounds (Occlusive Plosives),Acta Universitatis Sapientiae, Philologica, 7, 3, 2015. 119−138.

Noun Cases of Hungarian in Romanian Language.In. ActaUniversitatis Sapientiae, Philologica, 6, 3, 2014. 295–315.

Nyelvhasználat Háromszéken – a román nyelv hatásai. In. Fedinec Csilla – Szoták Szilvia szerk. Határhelyzetek VII. Közösség és identitás a Kárpát-medencében. Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, Budapest, 2014. 311–339.

Testrészek a romániai magyar nyelvjárásokban. In. Balázs Géza – Juhász Dezső – Zelliger Erzsébet szerk. Élő tájnyelvek. Anyanyelvápolók Szövetsége – Inter Kft., Budapest, 2014. 31–39.

§  konferenciakiadvány

A magánhangzók ejtésváltozatai két háromszéki településen, Bölönben és Dálnokon. In. Czetter Ibolya – Hajba Renáta – Tóth Péter szerk. VI. Dialektológiai Szimpozion: Szombathely, 2015. szeptember 2–4. Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ – Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai tanulmányok Kar, Szombathely – Nyitra, 2016. 179–192.

 

A székelyföldi nyelvjárások atlasza anyagának állapota és felhasználási lehetőségei. In. Benő Attila – Fazakas Noémi szerk. Élőnyelvi kutatások és a dialektológia. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2017. 71–79.

 

Adaptarea fonetică a consoanelor palatale din limba maghiară.In. Pletl Rita – Fazakas Noémi szerk. Nyelvi és kulturális érintkezések interdiszciplináris keretben. Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2016. 179–191.

 

Köznyelvi hatás a háromszéki magyar nyelvjárásban. In. Kozmács István – Vančo Ildikó szerk. Sztenderd – nem sztenderd. Variációk egy nyelv változataira. Antológia Kiadó, Lakitelek, 2016. 131 – 136.

 

Nyelvjárási változások Háromszéken. In. Pletl Rita – Nagy Imola szerk. Nyelvi sokszínűség Európában. Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2015. 43–50.

 

A román és magyar nyelvészeti terminológia néhány aspektusának vizsgálata.In. Benő Attila – Fazakas Emese – Zsemlyei Borbála szerk. Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában. Erdélyi Múzuem-Egyesület, Kolozsvár, 2015. 326–332.

Copyright © 2011 Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék, Magyar Nyelv és Irodalom Szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro