< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Főoldal /

Absztraktok

Alberti Gábor (Pécsi Tudományegyetem): Az argumentumok precedenciaelvű realizálódása

Benő Attila (Babeş–Bolyai Tudományegyetem): Analógia és hangzásséma

Farkas Judit (MTA Nyelvtudományi Intézet): Az ige analógiájára működő -hAtÓ és -AndÓ konstrukciók

Fehér Krisztina (Debreceni Egyetem): Analógia és hálózatmodell

Fóris Ágota (Károli Gáspár Református Egyetem): Az analógia szerepe a modern nyelvészeti kutatásokban

Gyarmathy Zsófia (Eötvös Loránd Tudományegyetem): Információs kapcsolatok és analógia – egy javaslat

Kálmán László (MTA Nyelvtudományi Intézet): Kell-e nekünk metafora?

Kugler Nóra (Eötvös Loránd Tudományegyetem): Evidenciajelölő kifejezések grammatikalizációja viszonyaik hálózatában

Máthé Zsolt (Babeş–Bolyai Tudományegyetem): Hasonlóságvizsgálati kérdések az analógiaszemléletű metaforakutatásban

N. Fodor János (Eötvös Loránd Tudományegyetem): A magyar nyitódó kettőshangzók kialakulásának rendszerszerű sajátosságai

Neuberger Tilda (MTA Nyelvtudományi Intézet): Analógiás jelenségek az anyanyelv-elsajátításban

Rebrus Péter – Kálmán László – Törkenczy Miklós (MTA Nyelvtudomány Intézet): Heterogén analógiás források: az sz–d(z)-váltó igék esete

Szentgyörgyi Rudolf (Eötvös Loránd Tudományegyetem): Analógiás változás – analógiás megmaradás

Szilágyi N. Sándor (Babeş–Bolyai Tudományegyetem): A mi (rend)szertelen nyelvünk

Wéber Katalin (Pécsi Tudományegyetem): Alkotó beszéd. Igemintázatok kölcsönhatása a háromévesek nyelvtani kódjának kiépülésében

Copyright © 2011 Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék, Magyar Nyelv és Irodalom Szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro