< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Magunkról

Főoldal / A Hungarológiai Doktori Iskola nyelvész doktorai /

Katona Hajnal Tünde

E-mail: katonaht@gmail.com

Kutatási terület: szociolingvisztika

 

Tanulmányok:

2009-től doktori hallgató, BBTE, Kolozsvár, Hungarológiai Tanulmányok Doktori Iskola

2008  MA-fokozat, BBTE, Kolozsvár, Bölcsészettudományi Kar, Antropológiai nyelvészet

2003  BA-fokozat, BBTE, Kolozsvár, Bölcsészettudományi Kar, magyar–finn szak

1993–1997 Báthory István Elméleti Líceum, Kolozsvár

Konferenciák:

2011. március 25–26. Többnyelvűség Európában: távlatok és gyakorlatok Kelet-Közép-Európában. Budapest. Előadás címe: Hivatali nyelvhasználat a romániai Széken és Körösfőn a Regionális vagy kisebbségi nyelvek európai chartájának ratifikálását követően.

2010. augusztus 26–27. Határátlépések. A doktoriskolák III. nemzetközi konferenciája. Kolozsvár. Előadás címe: Kultúrák határán. Vizsgálatok a X. osztályosok identitásának és nyelvi attitűdjeinek mentén. Társszerző: Bartha Krisztina, ELTE BTK.

 

Publikációk:

Nyelvi jogi ismeret a romániai falusi magyarság körében. In Benő Attila – Fazakas Emese – Kádár Edit (szerk.): „…hogy legyen a víznek lefolyása…”. Köszöntő kötet Szilágyi N. Sándor tiszteletére. Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2013, Kolozsvár. 235--246.

Bölcs diákok – országos szintű vetélkedő. In Fazakas Emese – Fóris-Ferenczi Rita (szerk.): „Ezernyi fűszálzeng tücsökzenét…”. Köszöntő kötet P. Dombi Erzsébet tiszteletére. Egyetemi Műhelyi Kiadó, 2012, Kolozsvár. 121–125.

La ratification de la charte européenne des langues régionales ou minoritaires – un réel progres dans la protection des langues minoritaires? Études finno-ougriennes 2012/44.

Kolozsvári és nagyváradi X. osztályos szakiskolások identitása és nyelvi attitűdje. In Bodó Barna (szerk.): Romániai Magyar Évkönyv 2009, Marineasa Kiadó, 2011, Temesvár. (Társszerző: Bartha Krisztina, PKE)

Recenziók:

Tánczos Vilmos: Madárnyelven. A moldvai csángók nyelvéről. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2011, 332 p. & Tánczos Vilmos: Language Shift among the Moldavian Csángós. Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár, 2012, 338 p. Ethnographia 2013/1. 119--120.


Kelemen Béla – Szász Lőrincz (szerk.): Magyar–román szótár – Dicţionar maghiar– român. NyIrK, 2013/I. 91–92.

Benő Attila: Román-magyar kulturális szótár. Magyar Terminológia 2010. 1. szám, 101-104.

Kultúra és jelkép. Korunk 2010. 8. szám, 112–115.

Román–magyar kulturális szótár jelent meg. Közoktatás, 2010. 2. sz.

Katona Hajnal Tünde – Mihályfalvi Katalin szerk. www.magyaroktatas.ro. A romániai magyar oktatók honlapja. Anyanyelv-pedagógia, 2009. 3. sz. http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=190

Copyright © 2011 Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék, Magyar Nyelv és Irodalom Szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro