< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Magunkról

Főoldal / A Hungarológiai Doktori Iskola nyelvész doktorai /

Fazakas Noémi

E-mail: galfnoemi@gmail.com

Kutatási területek: szociolingvisztika, veszélyeztetett nyelvek, nyelvi revitalizáció, antropológiai nyelvészet

Tanulmányok:

2005–2009 – PhD-fokozat, Hungarológiai Tanulmányok Doktori Iskola. A 2009. március 18-án megvédett disszertáció címe: A nyelvi revitalizáció. Elméletek, módszerek, lehetőségek.

2003–2004 – MA-fokozat, Irish Studies magiszteri képzés

1999–2003 – BA-fokozat, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Bölcsészkar, angol–magyar szak

Korábbi munkahelyek:

2003–2005: angoltanár, Ioan Lupas Általános Iskola, Kolozsvár

Oktatott diszciplínák:

2010–2011: Antropológiai nyelvészet – BBTE, Bölcsészkar, magyar szak

2007–2011: Normatív nyelvészet – BBTE, Bölcsészkar, magyar szak

2007–2008: Nyelvi jogok – BBTE, Bölcsészkar, magiszteri program

Fontosabb kutatási projektek:

2007–2008: A nyelvi revitalizáció elmélete és gyakorlata, CNCSIS TD kutatási projekt.

2008: Lexikográfiai és korpusznyelvészeti munkálatok. A moldvai magyar nyelv szótára.

2006–2008: DYLAN – Language Dynamics and Management of Diversity (FP6-os szintű nemzetközi kutatási projekt)

Nyelvismeret:

Román – felsőfok.

Angol – felsőfok.

Német – középfok.

Tudományos társaságbeli tagság:

2009-től a Magyar Tudományos Akadémia külső köztestületi tagja

Konferenciák:

2010. május 25–26. Többnyelvűség Európában: távlatok és gyakorlatok Kelet-Közép-Európában, Budapest

2010. október 9. Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok, Ada, Szerbia, meghívott előadóként.

2010. augusztus  26–28. XX. MANYE Kongresszus, Debrecen.

2010. únius 25–26. A Romániai Kisebbségkutató Intézet Konferenciája: Kisebbségek nyelvi helyzete Romániában és a Kárpát-medencében, Csíkszereda

2010. április 16–17. A magyar nyelvészeti kutatások újabb eredményei II. Kolozsvár (szervezőként)

2009. november 13–15. RODOSz Konferencia, Kolozsvár

2009. november 6. Esélyek és veszélyek – a magyar nyelv helyzete és jövője az EU-ban. Műhelymegbeszélés, Collegium Fenno-Ugricum, Budapest–Badacsonytomaj.

2009. október 9–10. „Hangok–helyek” Konferencia, Geolingua Kutatási Műhely–ELTE, Budapest

2009. június 21–23. A Romániai Kisebbségkutató Intézet Konferenciája, Csíkszereda

2009. április 16–18. XIX. MANYE Kongresszus, Eger.

2008. november 21–23. RODOSZ Konferencia, Kolozsvár 2006. április 10–12.

2008. május 23–24. A magyar nyelvészeti kutatások újabb eredményei, Kolozsvár (szervezőként)

2008. április 14–16. First Dylan Spring School, Lyon, Franciaország

2008. április 3–5. XVIII. MANYE Kongresszus, Budapest

2007. december 6–7. Nyelvészdoktoranduszok 11. Országos Konferenciája, Szeged

2007. november 2–4. RODOSz Konferencia, Kolozsvár

2007. július 5–6. International Conference on Minority Languages, Pécs

2007. április 19–21. – XVII. MANYE Kongresszus, Siófok

2006. november 10–11. – A magyar mint veszélyeztetett nyelv konferencia, Szombathely

2006. október 9–11. – XIV. Élőnyelvi Konferencia, Bük

2006. augusztus 22–26. – VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, Debrecen

2006. április 10–12. – XVI. MANYE Kongresszus, Gödöllő

 


Legfontosabb publikációk:

Könyv:

Gál Noémi (2010): A nyelvi revitalizáció. Elméletek, módszerek, lehetőségek. A Szabó T. Attila Nyelvi Intézet Kiadványai, AESz, Sepsiszentgyörgy–Kolozsvár.

Tanulmány:

Gal Noémi (2009): Oktatókról oktatóknak, Anyanyelvpedagógia, 64–65.

Gál Noémi (2009): A magyar nyelv Romániában a nyelvi revitalizáció eszköztárának fényében. In Horváth István – Tódor Erika Réka (szerk.): Nemzetállamok, globalizáció és kétnyelvűség. Nyelvpedagógiai és szociolingvisztikai tanulmányok. Nemzeti Kisebbségkutató Intézet–Kriterion, Kolozsvár, 73–84

Gál Noémi (2009): Nyelvi tervezés, nyelvi menedzsment és nyelvi revitalizáció. In Romániai Magyar Évkönyv 2007–2008, Editura Marineasa, Timişoara, 368–381.

Gál Noémi (2009): Veszélyeztetett nyelvek és a nyelvfelélesztés. KORUNK február 2009, 12–18.

Gál Noémi (2007): A magyar nyelv Erdélyben – asszimiláció és revitalizáció. Az Uralisztikai Tanszék Kiadványai, BDF, Szombathely, 134–145.

Konferenciakiadvány:

Gál Noémi (2009): A nyelvi vitalitást befolyásoló változók a nyelvi revitalizáció felől. RODOSZ–Clear Vision, 68–78.

Gál Noémi (2008): A nyelvi revitalizáció előzményei és kezdetei. XVII. MANYE Konferencia, Siófok, 192–198.

Gál Noémi (2008): A nyelvi revitalizáció és társfogalmai a magyar és angol nyelvű szakirodalomban. Hungarológiai Kongresszus, Debrecen, 230–239.

Konferenciakiadvány, társszerzővel:

Gál Noémi – Furu Adél (2008): Nyelvi jogok – a hivatalos státus és lehetséges hatásai a nyelvválasztásra. RODOSZ, 2008. november 21–23., 102–111.

Gal Noemi– Szabó-Demeter Eva (2007): Nyelvi jogok és nyelvi revitalizációs lehetőségek Erdélyben. XVI. MANYE, MANYE – Szent István Egyetem, 67–71.

Szótár:

Benő Attila – Furu Adél – Gál Noémi – Magyari Sára – Németh Boglárka – Szántó Bíborka (szerk.): Román–magyar kulturális szótár. Sepsiszentgyörgy, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége Kiadó, 2009.

Copyright © 2011 Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék, Magyar Nyelv és Irodalom Szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro