< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Magunkról

Főoldal / Tanárok /

Németh Boglárka

Születési hely és idő: Szatmárnémeti, 1984.

Munkahely: egyetemi adjunktus, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Bölcsésztudományi Kar, Magyar Nyelvi és Általános Nyelvészeti Tanszék, Kolozsvár, Horea út 31.

Telefon/Fax (munkahely): + 40-264-432417

E-mail: nemethbogi@gmail.com

Fogadóóra: előzetes bejelentkezés alapján kedden 14–15, 102-es tanári szoba.

 

Tanulmányok:

Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Bölcsészkar, magyar–angol szak (2002–2006), antropológiai nyelvészeti magiszteri képzés (2006–2007), doktori program (2007–2011).

Oktatott diszciplínák:

2015/2016-tól: Nyelvtudomány-történet, BBTE BTK, magiszteri program

2014/2015-től: Antropológiai nyelvészet – BBTE BTK, alapképzés

2011-től: Szociolingvisztika – BBTE BTK, alapképzés

2010-től: Szociolingvisztika – BBTE BTK, magiszteri program

2010-től: Normatív nyelvészet – BBTE BTK, alapképzés

2009–2010 között; 2012-től: Szövegalkotás – BBTE BTK, alapképzés

2007-től: Általános nyelvészet – BBTE BTK, alapképzés

Fontosabb kutatási projektek:

2008–2010: Az aspektus a magyar nyelvben, CNCSIS BD kutatási projekt.

Nyelvismeret:

Román (felsőfok)

Angol (felsőfok)

Konferenciák:

2014. november – A progresszív nézőponti aspektus jellegzetességei a moldvai magyar nyelvjárásban, Nyelvelmélet és dialektológia 3., Budapest

2013. szeptember − A feature-based model of stativity, 46th International Meeting of the Societas Linguistica Europaea, Split (Horvátország)

2012. február – Kiefer Ferenccel: When the preverb does not perfectivize,15th International Morphology Meeting, Bécs

2010. november – A rezultatívum helye a magyar aspektusrendszerben, XI. RODOSz konferencia, Kolozsvár

2009. november – Az aspektualitás szegmensei és kompozicionalitása: egy aspektológiai keret vázlata,X. RODOSz konferencia, Kolozsvár

2008. november – Kádár Edit – Németh Boglárka: Predikatív határozói igeneves szerkezetek csángó beszélt nyelvi szövegekben, Nyelvelmélet és dialektológia konferencia, Piliscsaba

2007. május – Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia, Kolozsvár (I.helyezés)

2007. május – BBTE BTK Tudományos Diákköri Konferencia, Kolozsvár (I.helyezés)

 

Szakmai továbbképzések:

2012. augusztus 27 – szeptember 1. – Pazmany Summer Course in Linguistics for Linguistics Students, Piliscsaba;

2012. július 23 – augusztus 3 – 19thCentral European Summer School in Generative Grammar, Wroclaw;

2010. január 18–22. – Henk Verkuyl:Binary Tense, Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet;

2009. január – Mark Newson: OT Syntax, Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet;

2008. június – Hans Kamp: The Semantics of Tense and Aspect in a Dynamic Setting, Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet;

2007. október 29 – november 2. – VII. Nyelvészeti szuperkurzus, Pécs.

 

Legfontosabb publikációk:

Tanulmány:

A habituális és egzisztenciális nézőponti aspektusok és szituációs aspektust befolyásoló szerepük. NyIrK LVII/2. 2013, 151−8.

 

Minden vízbe mártott test... A habitualitás és a generikusság a magyar aspektusrendszerben – egy ketszintű aspektuselméleti megközelítes. In: Benő Attila – Fazakas Emese – Kádár Edit (szerk.): „...hogy legyen a víznek lefolyása...” Köszöntő kötet Szilágyi N. Sándor tiszteletére. EME, Kolozsvár, 2013, 353–362.

 

An outline of an asymmetric two-component theory of aspect. Acta Linguistica Hungarica 59/3. 2012, 303–38.

A magyar nézőponti kategóriák szerepe az eseményaspektus kompozicionalitásában. In: Fazakas Emese – Fóris-Ferenczi Rita (szerk.): „Ezernyi fűszál zeng tücsökzenét...” Köszöntő kötet P. Dombi Erzsébet tiszteletére. Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, 2012, 203–16.

Az állapotok aspektuális kategóriájáról. MNy 107/4. 2011, 428–52.

Aspektuselméletek összehasonlító vizsgálata – Egy általános aspektológiai keret kidolgozásának kérdései. NyIrK. LIV/1. 2010, 35–84.

Tanulmány, társszerzővel:

 

Kiefer Ferenc – Németh Boglárka: Hungarian. In: Nicola Grandi − Livia Kortvelyessy (eds.): Edinburgh Handbook of Evaluative Morphology, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2015, 227–37.

 

Kiefer Ferenc – Németh Boglárka: Evaluatív jelentésű képzők a magyar nyelvben. Nyelvtudományi Közlemények 110. 2014, 251−8.

 

Kiefer Ferenc – Németh Boglárka: Amikor az igekötő nem telicizál. Nyelvtudományi Közlemények 108. 2012, 267−73.

 

Edith Kádár – Boglárka Németh: The role of the predicative participle construction in the Csángó tense-aspect system. Philobiblon 15 (2010): 194–225.

 

Könyv:

Az aspektus a magyar nyelvben – különös tekintettel a statikusságra. Tinta Kiadó, Budapest, 2012.

Aspect and stativity in Hungarian. From general principles to language specific phenomena. EME, Kolozsvár, 2012.

 

Konferenciakiadvány:

A rezultatívum helye a magyar aspektusrendszerben. In Székely Tünde (szerk.): XI.RODOSz konferenciakötet. Kolozsvár, RODOSz – Clear Vision Könyvkiadó, 2010, 163–82.

Az aspektualitás szegmensei és kompozicionalitása: egy aspektológiai keret vázlata. In Székely Tünde (szerk.): X.RODOSz konferenciakötet. Kolozsvár, RODOSz – Clear Vision Könyvkiadó, 2009, 132–45.

 

Konferenciakiadvány, társszerzővel:

Kádár Edit – Németh Boglárka: A progresszív nézőponti aspektus jellegzetességei és a moldvai magyar nyelvjárás. In É. Kiss Katalin – Hegedűs Attila – Pintér Lilla (szerk.):Nyelvelmélet és dialektológia III., PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék – Magyar Nyelvészeti Tanszék, Piliscsaba, 2015, 142–70.

Kádár Edit – Németh Boglárka: Predikatív határozói igeneves szerkezetek csángó beszélt nyelvi szövegekben. In É. Kiss Katalin – Hegedűs Attila (szerk.): Nyelvelmélet és dialektológia.  PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék – Magyar Nyelvészeti Tanszék, Piliscsaba, 2009, 189–212. http://www.btk.ppke.hu/uploads/files/kotet_uj_nospread.pdf

 

Recenzió:

Kádár Edit: A kopula és a nominális mondatok a magyarban. Nyelvtudományi értekezések 161. NyIrK LV/3. 2012, 64–6.

Kádár Edit: A kopula és a nominális mondatok a magyarban. Nyelvtudományi értekezések 161. Philobiblon XVII/2. 2012 [megjelenés alatt].

 

Szótár:

Benő Attila − Péntek János − Bartha Katalin Ágnes − Karácsonyi Zsolt − Kötő József − Máthé Dénes − Németh Boglárka − Sárosi Krisztina − Weisz Attila (szerk.): Dicționar cultural maghiar−român. AESz, Sepsiszentgyörgy, 2013.

 

Benő Attila – Furu Adél – Gál Noémi – Magyari Sára – Németh Boglárka – Szántó Bíborka (szerk.): Román–magyar kulturális szótár. AESz, Sepsiszentgyörgy, 2009.

Copyright © 2011 Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék, Magyar Nyelv és Irodalom Szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro