< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Hírek

Főoldal / Hírek, események /

9 hónapja

Új tanév új szemlélettel

Elismeréssel fogadták a Kreatív Kiadónál frissen megjelent 5. osztályos tankönyvet

Szeptembertől új tankönyvből tanulhatnak az ötödikes magyar diákok. A Kreatív Kiadónál megjelent magyar nyelv és irodalom tananyag korszerűségében és következetességében meglepte a szakma valamennyi képviselőjét. A Bartalis Boróka, Köllő Zsófia, Orbán Zsuzsa-Lilla, Szőcs Hedviga és Tamás Adél által kidolgozott anyag előkészítésében, átgondolásában dr. Fóris-Ferenczi Rita és dr. Kádár Edit vett részt. A kisebb csapat több éves együttműködésének eredménye a pedagógiai és nyelvészeti szempontból egyaránt szakszerű kiadvány, amely a 2017/2018-as tanévtől életbe lépő, az V–VIII. osztály számára készült új magyar nyelv és irodalom tantervre épül.

A tankönyv segítségére lehet azoknak a magyartanároknak, akik szeretnék a kompetenciaközpontú érvényben lévő tanterv szellemében alakítani tanítási gyakorlatukat. A tankönyv ötletekkel, mintákkal igyekszik megerősíteni a diákok kíváncsiságát és a tanárok innovatív szakmai szemléletét, a kommunikációt és együttműködést.

Ízelítő a tankönyv diákokat megszólító bevezetőjéből (5. oldal):

„Elő a jobbik eszemmel” – szokták mondani a népmesék főhősei új helyzetek előtt. Ugyanezt mondjuk mi is neked most, hogy fellapoztad ezt a könyvet, amivel egy nagy kaland részesévé válhatsz. Nem lesz szükséged semmi másra, csak a „jobbik eszedre”, mert az vigyáz minden tudásodra, amivel ideérkeztél, és segít abban is, hogy használni is tudd ezt a tudást. A „jobbik eszed” ugyanis megfigyel, felfedez, megkérdőjelez, megért, összefüggést teremt, feldolgoz, továbbgondol, véleményt formál és értékel. Ebben a kalandban pedig nagy szükség lesz ezekre a műveletekre, amelyek jól megdolgoztatják, és remélhetőleg fejlesztik is majd a „jobbik eszedet”. Reméljük, hogy örömödet leled majd a jó szövegek olvasásában, amiket összeválogattunk neked, partnerünk leszel a közös gondolkodásban és a vélemények, ötletek megfogalmazásában. Mindezt úgy, hogy közben folyton rácsodálkozunk és rákérdezünk arra, hogy mit hogyan mondunk, és miért éppen úgy.

A tankönyv egyik fontos erőssége, hogy a tantervi előírásoknak megfelelően igyekszik építeni arra a sajátos nyelvi tudásra, tapasztalatra és érzékenységre, amivel a romániai magyar gyerekek rendelkeznek a szocializációs körülményekből fakadóan. Mivel tehát a gyerekek két- vagy többnyelvű közegben nevelkednek a tankönyv szerzői a nyelvérzék fejlesztésének egyik fontos eszközeként kontrasztív módszereket javasolnak, azoknak alkalmazásához adnak útmutatást.

Tamás Adél, a munkacsoport vezetője, a tankönyv szemléletéről:

A tankönyv alapvetően szövegértésre és szövegalkotásra ösztönzi a tanulókat – szóban és írásban. Kiindulási pontja, hogy minden, amit kimondunk, leírunk az nyelvi természetű dolog, ezért a nyelvet hasznosabb működésében figyelni, mint nyelvtani kategóriák mentén „megtanulni”. A nyelvtani tartalmak ezért teljesen új szemléletben jelennek meg a könyvben, ahogy a tantervi követelményekben is. A gyerekek saját nyelvi tapasztalataikat használhatják fel, azokból kiindulva fedezhetnek fel hasonlóságokat, összefüggéseket. A nyelvi jelenségeket tehát működésükben, azaz elsősorban hétköznapi kommunikációs helyzetekben, különböző szövegekbe ágyazva vizsgálhatják. Ebből a megfontolásból a fejezetekben több helyen is találkozhatnak nem irodalmi szövegekkel (pl. ismeretterjesztő szövegek, pályázati felhívás, útleírás, blogbejegyzés, meghívó, recept, dalszöveg), amelyekhez szövegértési és szövegalkotási feladatok kapcsolódnak. Az irodalmi szövegek is nyelvből megalkotott világok, ezért fontosnak láttuk ráirányítani a tanulók figyelmét arra is, hogy miben más egy irodalmi alkotás olvasása (mese, monda, vers), mint egy nem irodalmi szövegé. A szövegválogatásban sokszínűségre törekedtünk a klasszikus műfajoktól (pl. aiszóposzi fabula) a kortárs szerzők (pl. Békés Pál: A kétbalkezes varázsló, Lackfi János: Fába szorult féreg stb.) alkotásaiig. Ezek olvasásához, a szövegekkel való párbeszéd kialakításához kérdéseket, feladatokat fogalmaztunk meg, amelyekkel olvasási élményeikre reflektálhatnak a gyerekek.

A teljes tankönyvi anyag letölthető a Nemzeti Oktatási Minisztérium honlapjáról, ugyanakkor ingyenesen hozzáférhető digitálisa szövegek hallgatható változatával, animációkkal, bemutató videókkal, kinagyítható képekkel, tankönyvi feladatok interaktív változatával kiegészített változata. A digitális anyagot a nyomtatott kötethez csatolt DVD-melléklet is tartalmazza. 

 

A magyar sajtóban a tananyag megjelenése élénk diskurzust indított el az anyenyelvoktatás korszerűsítéséről. Az első és egyben leginkább kifejtett szakmai véleményt Arató Lászlónak, a Magyartanárok Egyesületének (ME) elnökének köszönhetjük.  Bővebben a Magyartanárok Egyesületének honlapján olvashatunk. Ugyanitt változatlanul elérhetők a magyarországi hasonló szemléletű, de a tankönyvpiacon jelenleg el nem érhető szövegértési-szövegalkotási programcsomagok.

Copyright © 2011 Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék, Magyar Nyelv és Irodalom Szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro