< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Magunkról

Főoldal / Doktorandusok /

Lakatos Aliz

Név: Lakatos Aliz

Születési hely és idő: Kolozsvár, 1991. július 1.

E-mail: aliz.lakatos17@gmail.com; aliz.lakatos@ubbcluj.ro

Kutatási terület/Kutatási téma: szociolingvisztika, kontaktológia, szleng/Kontaktusjelenségek az erdélyi magyar szleng nyelvváltozatokban

Tanulmányok

2016-tól: doktorandus, Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Hungarológiai Doktori Iskola

2014–2016: Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Bölcsészettudományi Kar, magyar nyelvészeti és irodalmi tanulmányok, magiszteri képzés

2010–2013: Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Bölcsészettudományi Kar, magyar–finn szak

2006–2010: János Zsigmond Unitárius Kollégium, Kolozsvár

 

Oktatott tárgyak: LLM6003 Szociolingvisztika (2020-tól), nyelvészeti szakmai gyakorlat koordinálása (2016-tól), LLM4028 Pragmatika (2017–2019)

 

Szakmai tevékenység

Konferencia-részvételek:

Mitől szleng a szleng? Kolozsvári egyetemi hallgatókkal készült fókuszcsoportos interjúk tanulsága. A Hungarológiai Doktori Iskola konferenciája, Kolozsvár. (I. díj)

A szleng kétnyelvű környezetben. Egy nyelvészeti terminus fogalmi természete.Kognitív és pszicholingvisztikai szempontok a nyelvi érintkezések vizsgálatában című konferencia, 2019. október 21–23., Kolozsvár.

Számít az életkor? Erdélyi középiskolások és egyetemi hallgatók nézetei a szlenghasználatról.Folytonosság és megszakítottság a magyar kultúrában című konferencia (doktoriskolák VI. nemzetközi magyarságtudományi konferenciája), 2019. szeptember 4–6., Bécs.

Nyelvi purizmus vizsgálata a szleng nyelvváltozatok megítélésében. „...korban éltem én e földön...”, a Hungarológiai Doktori Iskola konferenciája, Kolozsvár, 2019. május 10. (dicséret)

„Mi a szitu a szlenggel?” Erdélyi középiskolások szlengképe.XXII. Tavaszi Szél konferencia, 2019. május 3–5., Debrecen.

Az erdélyi szleng nyelvváltozatok szókölcsönzései és interferenciajelenségei a román mint átadó nyelv szempontjából. Márton Áron Kutatói Program, Budapest, 2018. június 8.

Szleng kölcsönszavak stílusértéke. A Hungarológiai Doktori Iskola konferenciája, Kolozsvár, 2017. április 21. (II. díj)

A romániai magyar beszélők viszonyulása a szlenghez és a szleng kölcsönszavakhoz. Interdiszciplinaritás a Kárpát-medencében (Márton Áron PhD-konferencia), Debrecen, 2018. április 6.

A kolozsvári fiatalok szlengértelmezése és szlenghasználata. A Hungarológiai Doktori Iskola konferenciája, Kolozsvár, 2017. május 12.

A kétnyelvűség témája a romániai magyar középiskolai anyanyelvi nevelésben. XXXIII. OTDK, Pécs, 2017. április 18–21.

Szókölcsönzés és interferenciajelenség a szlengben. Attítűdvizsgálat a kolozsvári fiatalok körében. XX. Tavaszi Szél konferencia, Miskolc, 2017. március 31. – április 2.

Kétnyelvűség és nyelvi érintkezések a romániai magyar középiskolai anyanyelvi nevelésben. Találkozások c. konferencia, Budapest, 2016. november 18–19.

A kétnyelvűség témája a romániai magyar középiskolai anyanyelvi nevelésben. Márton Áron Tehetséggondozó Szakkollégiumi Program, Budapest, 2016.

A kétnyelvűség témája a romániai magyar középiskolai anyanyelvi nevelésben. XIX. ETDK – nyelvtudomány szekció, Kolozsvár, 2016, I. díj.

„Az énekel, aki szeret.”A zene jelentősége P. Daczó Árpád-Lukács ferences szerzetes életében és néprajzi kutatásaiban. XVIII. ETDK – néprajz szekció, Kolozsvár, 2015, II. díj.

 

Publikációk:

Kétnyelvűség és nyelvi érintkezések a romániai magyar középiskolai anyanyelvi nevelésben.In: Ballagó Júlia – Havasi Zsuzsanna (szerk.): Találkozások. ELTE Eötvös József Collegium, 2018. 135–152. http://honlap.eotvos.elte.hu/wp-content/uploads/2016/02/Talalkozasok.pdf

Szókölcsönzés és interferenciajelenség a szlengben. Attitűdvizsgálat a kolozsvári fiatalok körében. In: Keresztes Gábor (szerk.): Tavaszi Szél, Doktoranduszok Országos Szövegsége, Budapest, 2017. 164–176. http://www.dosz.hu/dokumentumfile/TSZ_Kotet_II_2017.pdf

A romániai magyar beszélők viszonyulása a szlenghez és a szleng kölcsönszavakhoz. In: Boda Attila (szerk.): Interdiszciplinaritás a Kárpát-medencében, ELTE Márton Áron Szakkollégium, Budapest, 2019. 63–80. https://martonaron.elte.hu/media/f0/f8/71c8218d08444635b5362a1d00695fc8c091a3dff9d593eb0d38ee16d3db/M%C3%81SZ-CR.pdf

Az erdélyi szleng nyelvváltozatok szókölcsönzései és interferenciajelenségei a román mint átadó nyelv szempontjából. In: Szoták Szilvia – Bodó Barna (szerk.): Határhelyzetek XI. Diszciplínák találkozása – nyelvek érintkezése, Külgazdasági és Külügyminisztérium, Budapest, 2018. 77–93.

Mi múlik az ékezeteken? Korunk XXIX/7. 2018. 116–118.

„Mi a szitu a szlenggel?” Erdélyi középiskolások szlengképe. In: Bihari Erika – Molnár Dániel – Szikszai-Németh Ketrin (szerk.): Tavaszi Szél – Spring Wind 2019. Tanulmánykötet III., Doktoranduszok Országos Szövegsége, Budapest, 2020. 276–287. https://www.dosz.hu/__doc/dokumentumfile/2019/11/Tavaszi_Szel_-_Spring_Wind_2019_Tanulmanykotet_-_III._kotet_1.pdf

A kolozsvári fiatalok szlengértelmezése és szlenghasználata. In: András Orsolya – Benke András –  Domokos Zsófia – Keszeg Vilmos (szerk.):Irodalomról, nyelvről és társadalomól. A kolozsvári Hungarológiai Tudományok Doktori Iskola tanulmányai. Egyetemi Műhely Kiadó – Bolyai Társaság, Kolozsvár, 2019. 291–314.

Szleng kölcsönszavak stílusértéke. In: András Orsolya – Benke András –  Domokos Zsófia – Keszeg Vilmos (szerk.):Irodalomról, nyelvről és társadalomól. A kolozsvári Hungarológiai Tudományok Doktori Iskola tanulmányai. Egyetemi Műhely Kiadó – Bolyai Társaság, Kolozsvár, 2019. 315–346.

A szleng kétnyelvű környezetben. Egy nyelvészeti terminus fogalmi természete. In: Benő Attila – Péntek János (szerk.): Kognitív és pszicholingvisztikai szempontok a nyelvi érintkezések vizsgálatában. Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2020. 145–162.

 

Ösztöndíjak

2016–2021: Unikornis Nyelvi Olimpia (feladatkészítés és -javítás, műhely)

2016: a Balassi Intézet Márton Áron Tehetséggondozó Szakkollégiumának ösztöndíjasa

2018: a Márton Áron Kutatói Program ösztöndíjasa

2019/2020-as tanév: a Collegium Talentum program ösztöndíjasa

Copyright © 2011 Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék, Magyar Nyelv és Irodalom Szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro