< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Magunkról

Főoldal / Doktorandusok /

Goron Sándor

Név: Goron Sándor
Születési hely és idő: Mezőtelegd, 1975. május 4.
Telefon: 0747174247
E-mail: goronsandor@yahoo.com
Kutatási terület: fordítástudomány, magyar fordítástörténet

 

Tanulmányok:

2015-től: Hungarológiai Doktori Iskola, Babeş−Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

2011−2013: Magyar nyelvészeti és irodalomtudományi szak, mesterképzés, Babeş−Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár
2008−2011: Magyar−angol szak, Babeş−Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár
2001: Ady Endre Sajtókollégium, Nagyvárad
 

Munkahely:
2013-tól: Magyar−angol szakos tanár a nagyváradi Lucreţia Suciu Általános Iskolában

 

Oktatott tantárgyak:

2016-tól: A fordítás elmélete és gyakorlata (szeminárium) – BBTE, BTK, alapképzés

2015−2016: Helyesírás (szeminárium) – BBTE, BTK, alapképzés

2015−2016: Szövegalkotás (szeminárium) – BBTE, BTK, alapképzés

 

Tagság: Erdélyi Magyar Írók Ligája

Szakmai elimerés: Szacsvay Imre-díj (2001)

 

Fontosabb publikációk:

Verseskötetek:

A szív feletti térben (Várad−Riport, 2012)

Napesti promenád (a NAT Könyvkiadója, 2003)

Magánbeszéd (Literator Kiadó, 2000)

Fordításkötet:

A kő halála (Nichita Stănescu versei, Familia–NAT, 2006)

Esszéfordítás:

Traian Ştef: A szimbolikus megszállás és a magyarokkal való kapcsolat. Várad, XII. évf. (2013. december) 105. sz. 65−69.

Tanulmányok:

Vörösmarty Mihály Julius Caesar-fordításának nyelvezete. Hangtani/alaktani, lexikai és versformai jellegzetességek. In: Egyed Emese et al. (szerk.): Certamen VIII. Előadások a magyar tudomány napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. szakosztályában. Kiadja az Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2021. 55‒71.

Az újrafordítási hipotézis vizsgálata William Shakespeare Julius Caesar című tragédiájának újabb magyar fordításaiban. In: Fóris Ágota ‒ Bölcskei Andrea (főszerk.): Nyelv, kultúra, identitás. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben. I. Terminológia, lexikográfia, fordítás.Akadémiai Kiadó, Budapest, 2020. 126‒133.

Vörösmarty Mihály nyelvi elemei és stílusa Shakespeare Julius Caesar című tragédiájának fordításában.  Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, LXIII. évf. (2019) 2. sz. 143−157.

Arany János és Eugen Nida fordítási elvei. In: Benő Attila ‒ Fazakas Emese (szerk.): Stilus virum arguit ‒ A stílus elárulja az embert. Köszöntő kötet Máthé Dénes 65. születésnapjára. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság, Kolozsvár, 2017. 54‒64.

William Shakespeare Szentivánéji álom című vígjátékának magyarított személynevei. In: Benke András ‒ Bilibók Renáta ‒ Keszeg Vilmos (szerk.): Események, folyamatok, szövegek. A kolozsvári Hungarológiai Tudományok Doktori Iskola tanulmányai. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság, Kolozsvár, 2017. 107‒120. 

Fordítási kérdések William Shakespeare Julius Caesar című tragédiájának három magyar fordításában. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, LVIII. évf. (2014) 2. sz. 132−148.

Az erőszak reprezentációja Krasznahorkai László – Max Neumann: Állatvanbent című kötetében. Látó, XXIII. évf. (2012. május) 5. sz. 72–79.

Eörsi, Jánosházy, Nádasdy versus Arany, avagy a 19. századi nyelvhasználat és a „színpadra fordítás” (ny)elve. Helikon, XXII. évf. (2011. szeptember 25.) 584. sz. 9–12.

 

Recenzió:

„Ugyanaz másképpen” (Benő Attila: A dolgok másik neve). Agria, VI. évf. (2012. tél) 4. sz. 265−270.

Interjú:

Kultúrák között (Goron Sándor beszélgetése Benő Attila nyelvész-költővel). Agria, IX. évf. (2015. tavasz) 1. sz. 84−87.

Konferenciák:

2021. szeptember 4. Az egyenértékűség formái William Shakespeare Julius Caesar című tragédiájának magyar nyelvű fordításaiban.Doktoranduszok műhelykonferenciája.Babeș‒Bolyai Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar,Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék, Kolozsvár.

2019. november 22‒23. Vörösmarty Mihály Julius Caesar-fordításának nyelvezete. A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 18. fóruma. 160 éves az Erdélyi Múzeum-Egyesület. EME-székház, Kolozsvár, Jókai/Napoca u. 2‒4. sz.

2019. április 15–16. Az újrafordítási hipotézis vizsgálata William Shakespeare Julius Caesar című tragédiájának újabb magyar fordításaiban. XXVII. MANYE-Kongresszus, Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Budapest.

2018. május 11. Fordítási problémák Nichita Stănescu verseiben. Műfordítók kerekasztala a Kolozsvári Ünnepi Könyvhéten. Résztvevők: Benő Attila, Mihály Emőke, Koros-Fekete Sándor, Varga P. Ildikó,  Goron Sándor, Jankó-Szép Yvett, Benő Eszter, Tar Nóra. Helyszín: Minerva-ház, Kolozsvár.

2017. május 13. Fordítás és újrafordítás(ok). Műfordítói kollokvium. Résztvevők: Goron Sándor, Vallasek Júlia, Király László, Karácsonyi Zsolt, Zágoni Balázs. Helyszín: Bulgakov kávéház, Kolozsvár.

2016. április 29. William Shakespeare Szentivánéji álom című vígjátékának magyarított személynevei. A kolozsvári Hungarológiai Tudományok Doktori Iskola Tudományos Diákköri Konferenciája, Babeş−Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár.

2013. május 23−26. Fordítási kérdések William Shakespeare Julius Caesar című tragédiájának három magyar fordításában. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia, Kolozsvár.

2012. május 10–13. Fordítástechnika és nyelvezet William Shakespeare Julius Ceasar című tragédiájának két magyar fordításában. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia, Kolozsvár. (III. Díj).

Copyright © 2011 Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék, Magyar Nyelv és Irodalom Szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro